сряда, 30 юли 2008 г.

Брюксел иска информация за вредните емисии във всяка реклама на кола

Дневник - Компании&Финанси - VI стр.
Брюксел иска информация за вредните емисии във всяка реклама на кола

Светозара ДАВИДКОВА

Компаниите ще са длъжни да посочват колко замърсяват автомобилите
Всяка реклама на кола да съдържа информация за потенциалния ефект на превоз ното средство върху околната среда. Това е новата регулация, която Европейската комисия възнамерява да наложи на автомобилните компании. Целта на мярката е да се засили вниманието на потребителите към околната среда. Производителите на коли ще трябва да посветят 20% от съдържанието на всяка реклама, за да информират потребителите за количеството въглеродни емисии на превозните си средства. По този начин потребителите ще бъдат по-информирани и ще правят по-добър избор, обясняват от Брюксел. Въвеждането на такава мярка е критикувано от собствениците на автомобилни компании и от рекламните агенции, откъдето твърдят, че това ще повиши рекламните разходи и негативно ще повлияе на начина, по който потребителите възприемат автомобилната индустрия. „По този начин ще изглежда като че ли колите имат същия негативен ефект за обществото като тютюна", заяви Фернандо Ацеброн, представител на Асоциацията на автомобилопроизводителите на Испания. Автомобилопроизводителите намират мярката за прекалена, защото ограничава творчеството и свободата в рекламите. Вместо нея Ацеброн предлага да се въведе система с етикети за всяка кола, които да позволяват на потребителите да се информират и да сравняват показателите за ефект върху природната среда. Въвеждането на тази регулация е част от пакет от мерки, предложени от Брюксел, които ще насърчат европейците да купуват по-малко замърсяващи коли или да изберат изобщо да не купуват кола. Така ще се намали глобалното затопляне, за което автомобилната индустрия допринася с 12%.
***
Текст под снимка
Целта на Европейската комисия е go 2012 г. всички автомобилни компании да намалят въглеродните емисии на колите до 130-160 грама на километър

сряда, 30 юли 2008 04:51:17

Няма коментари: