вторник, 29 юли 2008 г.

Истинската журналистика в Америка губи позиции

Пари - 27 стр.
Истинската журналистика в Америка губи позицииВестниците зад океана се свиват тематично, амбициите им намаляват и привличат ограничен брой читатели
Все по-големите съкращения в американските вестници започват да се отразяват върху съдържанието им. Непосредственото предизвикателство към вестниците е да намерят начини да печелят повече в интернет. Това показват данните от проучване на Проекта за качествена журналистика, наречено Променящият се нюзрум: какво печелят и какво губят ежедневниците в Америка. То обхваща ръководни журналистически кадри в над 250 вестника, като са интервюирани редактори на вестници в 15 града.
Ситуацията
Вестникарските материали стават по-кратки, установи проучването, и тенденцията е да се покриват най-вече събития от вътрешен и общностен характер. Вестниците в Америка се свиват тематично, амбициите им намаляват и те се превръщат в ниша за ограничен брой читатели, показват още данните от изследването. Дори когато международните и вътрешните новини намерят място във вестниците, те се публикуват на по-задни страници. Вестници поместват по-малко материали за международни и вътрешни събития и отделят по-малко място на новините от сферата на бизнеса, науката и изкуствата. Много от тях са свили мястото за кръстословици и са извадили изцяло програмите на телевизията и котировките на борсите. Много редактори казват, че се налага да карат репортерите да покриват повече ресори и това не им позволява да пишат по-компетентни материали. Причините за съкращенията на журналистическия състав са добре известни: скокът в цените за отпечатването, бързият спад на приходите от реклами и от продажби тази година, тъй като рекламодателите
последваха примера на читателите и се насочиха към мрежата.
Резултатите
56% от редакторите, участвали в проучването, казват, че новините им са по-добри, отколкото преди три години, тъй като темите се покриват по-целенасочено. Местните новини са от съществено значение за работата, посочват 97 на сто от запитаните редактори. Журналистите в нюзрума сега са по-млади отпреди три години, познават по-добре новите технологии и са в състояние да се справят с писането на печатни и онлайн новини, показва проучването. Редакторите, които някога гледаха с подозрение на онлайн журналистиката, все повече осъзнават нейния потенциал да разнообрази читателския спектър и да подобри журналистиката. 97% от редакторите казват, че активно се опитват да разработят методи за нови печалби, а едва 5% твърдят, че могат да прогнозират как ще изглеждат изданията им след 5 години.
***
Текст под снимка
На много редактори се налага да карат репортерите да покриват повече ресори и това не им позволява да пишат по-компетентни материали

вторник, 29 юли 2008 05:02:26

Няма коментари: