петък, 1 август 2008 г.

Мир в Yahoo! засега

сп. BussinesWeek - 6 стр.
Мир в Yahoo! засега


Карл Икан знае кога да настъпва u кога да отстъпва. Две седмици преди годишното събрание на Yahoo!, инвеститорът активист сложи край на дългата битка, която бе упълномощен да води. Вероятно, усещайки, че не разполага вече с козове, той прие предложените му три места в управителния борд, едното от тях за него. Въпреки че ще бъде представител на крехко малцинство в 11-членния борд, Икан сигурно ще продължи да агитира компанията да се продаде или да сключи алтернативна сделка с Microsoft. След доклада на 22 юли за 19% спад в доходите за второто тримесечие, столът на глаВния изпълнителният директор на Yahoo! Джери Янг е все така неудобен.
***
Текст под снимка
Икан сключи сделка с Yahoo! за три места в управителния борд. но продължава да агитира
11.08.2008

петък, 1 август 2008 04:44:32

Няма коментари: