събота, 25 октомври 2008 г.

Очаквам 25 млн. лв. нетни приходи от интернет реклама през 2008 г.

Капитал - 67 стр.
Очаквам 25 млн. лв. нетни приходи от интернет реклама през 2008 г.

Маргарита БОЕВА*

В сравнение със западноевропейските държави, САЩ и Япония България е значително назад като проникване на интернет. При нас потреблението на новата медиа е малко над една трета от населението, докато в тези страни е повече от две трети. На Балканския полуостров обаче страната ни е сред лидерите наред със Словения и Хърватия. По-нисък е делът на проникване в Гърция, Турция, Сърбия и т.н. Дял на потребление около и над една трета от населението беше едно от необходимите условия за Nielsen Online* да прояви интерес към установяване на своите метрики в България.През последните две години проникването на интернет се увеличава със значителни темпове. Може да се очаква, че до две години уебпотребители ще бъдат повече от половината българи.
Делът на онлайн рекламата като бюджети
в България е значително подценен спрямо дела и броя потребители в страната. През настоящата година той по неофициални оценки е около 4% от общия обем на средствата, отделени за тази цел. И въпреки че се доближава до парите, предназначени за радио- и външна реклама, а скоро може би ще конкурира дела на всекидневниците, инвестицията в интернет реклама ще продължи да нараства в контекста на 2.5 милиона активни потребители. За сравнение: в развитите интернет пазари този дял е над 10%. С други думи, имаме около два пъти по-ниско проникване на потреблението, а три пъти по-нисък дял на рекламните пари.
Инвестицията в онлайн рекламата има няколко предимства. Установява се пряк достъп до потребители, чиято основна медиа е интернет и които все по-рядко използват другите комуникационни канали. Налице е активно "консумиране", тъй като уебпосетителите са наистина "ангажирани". Съществува значително по-висока степен на измеримост както на потреблението, така и на ефективността от рекламни кампании в тази медиа в сравнение с традиционните.
В този смисъл ролята на рекламните агенции и медиа шоповете е много важна. Досега те са работили с информацията, която са получавали от самите уебмедии - от тяхната вътрешна статистика, специализирани маркетингови изследвания, публични броячи и др. Моето впечатление е, че през настоящата година има своеобразен пик в изграждането на специалисти в онлайн маркетинга. От тази година почти всяка рекламна агенция има свой екип за работа с интернет. Отделно през годината се появиха 3-4 специализирани в интерактивния маркетинг агенции.Всичко това, както и други фактори спомагат през настоящата година да наблюдаваме
удвояване на бюджетите за реклама в интернет
спрямо миналата година. Според мен нетните приходи от този тип реклама през 2008 г. ще достигнат около 25 милиона лева. През 2009 г. тази тенденция ще се запази, ако глобалната икономическа криза отмине България. В противен случай пак ще наблюдаваме ръст, но далеч под 100%.
Данните на Nielsen Online започват да се преосмислят от самите медии като един подходящ инструмент за развитие на собственото си онлайн присъствие. С други думи, анализирайки своето позициониране в конкурентна среда, те започват да подобряват продуктите си, да създават и развиват нови, от което в крайна сметка ще спечелят самите потребители.
Има доста ниши в глобалното интернет пространство, които все още или нямат български еквивалент, или нямат достатъчно популярен такъв. От по-старите категории интернет страници могат да бъдат споменати сайтовете за туризъм и пътувания, както и порталите за онлайн търговия. А от по-модерните това са т.нар. сайтове със структурирана информация или структурирани интереси - било за снимки/картини по тема или общности/клубове по интереси.
За да подобри своите проучвания, до края на годината Nielsen Online ще включи в своята българска метрика поне още два вида анализ - по часови зони от деня и годишен доклад.
Най-отчетливата социодемографска тенденция е свързана с възрастта на потребителите. Ако доскоро интернет се свързваше главно с тинейджърската общност, то в момента средната възраст е далеч над нея. Според Nielsen Online в началото на годината тя е била 27 години, сега вече е 28 години. И тази възходяща тенденция ще продължи. Увеличава се проникването на потреблението в малките населени места. Доскоро интернет се ползваше главно в столицата и най-големите областни градове. Очаква се проникването в малките градове и селата да се увеличава още.
Другата голяма промяна е свързана с това, което вършат хората в интернет. Само допреди няколко години имаше основно потребители, които ползваха предимно поща и/или чат. Този сегмент почти изчезва. Вече почти няма хора, за които интернет е средство да проверят своята поща или само за онлайн разговори. Потребителите все повече ползват интернет, за да се информират за събитията от деня, за да гледат видео и тв програми, за бъдат информирани и да участват в живота на различни общности, дори да създават собствени медии чрез блогове и социални мрежи.
*Маргарита Боева е българският представител на Nielsen Online - глобална маркетингова агенция, която изследва интернет пространството в САЩ, както и в отделни държави в Европа, Латинска Америка и Азия. Компанията стъпи в България преди осем месеца. Също като Gemius, Nielsen Online захранва рекламодатели, рекламни агенции и интернет медии със статистическа информация.
събота, 25 октомври 2008 03:21:01

Няма коментари: