вторник, 21 октомври 2008 г.

Печатните издания остават по-печеливши от електронните

Класа - 11 стр.
Печатните издания остават по-печеливши от електроннитеСпорел анализ на Pricewaterhousecoopers
Печатните издания ще останат по-печеливши от дигиталните средства за масова информация, пише руското издание "Наука за рекламата". То цитира анализ на PricewaterhouseCoop-ers (PwC), публикувано от investor.bg. Изследването се базира върху мненията на повече от 5 хиляди респонденти от Русия, Бразилия, Канада, Китай, франция, Германия, Индия, САЩ, Великобритания и Холандия.
Според проучването потребителите все още предпочитат да четат вестници и списания на хартиени носители, въпреки че 60% от тях желаят да получават информация и в електронен вид. 41% от мъжете и 29% от жените, анкетирани от PwC, биха се абонирали за информация, достъпна само чрез интернет.
Голяма част от изданията в Северна Америка и Великобритания разчитат да получават не по-малко от 20% от приходите си от цифрови проекти до 2012 г. Европейските издатели са по-скептични, сочат още данните. Те прогнозират 10% приходи от използване на цифрови платформи.
PwC прогнозират още, че нарастването на обема на пазара на списания за масовия потребител до 2012 г. ще продължи и ще достигне
$95 млрд. Основен стимул за този ръст ще остане рекламата. Очакванията са, че пазарът на цифровата реклама ще расте с по-високи темпове, отколкото приходите от традиционната печатна реклама, и ще се задържи на равнище от около 19,5%. Тази цифра три пъти превишава очаквания темп на растеж на разходите за другите видове реклама, с изключение на видеоигрите. Тенденцията от последните две години е изданията, при които част от информацията е платена, да преминават към рекламния модел, при който достъпът е безплатен, а средствата идват от рекламата.

вторник, 21 октомври 2008 03:37:43

Няма коментари: