събота, 25 октомври 2008 г.

АБРО ще разяснява медийната директива на ЕС

Поглед - 16 стр.
АБРО ще разяснява медийната директива на ЕСДирективата за аудиовизуалните медийни услуги бе приета през декември 2007 г. и вече обхваща не само традиционната телевизия, но и новите медийни услуги, които се предлагат все повече с напредване на технологиите. Директивата е задължителна за всички страни членки, а срокът за въвеждането й изтича през декември 2009 г. За да бъдат обяснени важни за медийната среда въпроси и с оглед предстоящото въвеждане на Директива 20007/65/ЕО в българското законодателство, Институт Отворено общество и Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) ще организират серия от работни дискусии по основни въпроси на регулирането на аудиовизуалните медийни услуги. Поканени са представители на обществените медии БНТ и БНР, така че инициативата да обхване позициите на възможно най-широк кръг засегнати страни. Причината за обясненията е, че заради допълнената директива „Телевизия без граници" приетите поправки в медийния закон са недостатъчни. От ЕС изискват съществени промени в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) (включително и наименованието му), като не се изключва и възможността за изготвяне на изцяло нов закон. обсъждат и промени относно предоставянето на съдържание онлайн, финансирането на медиите, медийната грамотност. Дискусиите ще се провеждат от 9,30 ч до 12,30 ч всеки вторник от 11 ноември до 9 декември в Хотел „Радисън" -София.
събота, 25 октомври 2008 04:45:11

Няма коментари: