петък, 24 октомври 2008 г.

Тръгва нов проект за безопасен интернет

Политика - 10 стр.
Тръгва нов проект за безопасен интернетЕвропейският парламент одобри програма, която да предпазва децата и тийнейджърите от опасностите, които ги дебнат в мрежата. Те са едни от най-пристрастените интернет потребители. Подрастващите между 12 и 15 години прекарват най-малко три часа на ден пред компютъра, но не са наясно с опасностите, произтичащи от определени сайтове или материали: не само материали с детска порнография или насилие, но също така и потенциалния риск те да станат жертва на интернет тормоз или сексуално ухажване.
Депутатите приеха с 672 гласа "за", 9 "против" и 19 "въздържали се" доклада на Роберта Ан-джелили (СЕН, Италия) за създаването на многогодишна програма на ЕС за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии.
Европейският съюз планира да въведе нова програма "По-безопасен интернет", която да замени досегашната, чийто срок изтича през тази година. Целта на новата програма е да изпревари някои тенденции в развитието на интернет средата. Тя ще се бори с незаконното съдържание в мрежата, ще насърчава по-голямата сигурност в интернет пространството, ще се стреми
да увеличи обществената информираност г о тези въпроси и ще създаде "база от знания" за евентуални разследвания. Програмата ще действа от 2009 до 2013 г. и ще разполага с бюджет от 55 млн. евро. По този въпрос Европейският парламент работи заедно със Съвета по процедурата за съвместно вземане на решение. Основните акценти на програмата са:
- създаване на национални точки за контакт за съобщаване на незаконно онлайн съдържание и обществено опасно поведение;
- насърчаване на инициативи за саморегулиране за по-безопасна онлайн среда;
осигуряване на обществена информираност;
- създаване на база от знания за използването на новите технологии от децата, за въздействието им върху децата и за свързаните с това рискове.
Миналата седмица Парламентът и Съветът постигнаха компромис на първо четене относно програмата, който включва някои от исканията на ЕП. Сред тях са отделянето на по-голямо внимание на борбата с някои нови явления, като например кибертормоза и психологическата манипулация на деца или показването на записи на случаи на психическа или психологическа агресия.

петък, 24 октомври 2008 03:11:37

Няма коментари: