петък, 24 октомври 2008 г.

„Нетера“ се готви за пазара на онлайн цифрова телевизия

Дневник - Компании&Финанси - II стр.
„Нетера“ се готви за пазара на онлайн цифрова телевизия

Даниела СТЕФАНОВА, danielas@dnevnik.bg

Българският телекомуникационен оператор „Нетера“ има готов проект за IPTV (Internet Protocol Television), в момента разработва и бизнес план за продажбата на услугата към крайни клиенти и до месец-два проектът ще стартира, каза пред журналисти изпълнителният директор на компанията Невен Дилков. Според него до една година голяма част от потребителите на телевизия в България ще гледа именно IPTV. Става дума за цифрова телевизия, за която вместо традиционното ефирно или кабелно излъчване се използват компютърни мрежи. Обикновено достaвчиците предлагат пакети от филми по поръчка, интернет достъп и телeфония през интернет (VoIP), популярно наричани тройна услуга. Преди две години „Нетера“ разработи и пусна на пазара продукта си Neterra.tv, който позволява на абонатите да гледат интернет телевизия и телевизия през LAN достъп. В момента услугата има над 300 хил. регистрирани потребители и се гледа основно от българи, живеещи в чужбина, каза Дилков. Тази година „Нетера“ пусна новата си оптична мрежа по DWDM технология, която покрива всички големи градове в България и има капацитет 800 гигабита в секунда. Проектът е финансиран от оператора и е на стойност 10 млн. лева. Само за последните 9 месеца вложенията в съоръжения и оборудване са за над 7 млн. лева, обяви Дилков. За последните три години операторът е инвестирал 8.8 млн. лева в дълготрайни активи. За изпълнение на инвестиционната си програма „Нетера“ рефинансира изцяло печалбата и използва външно финансиране чрез банкови кредити и финансов лизинг. Нетните приходи от продажба на услуги на компанията за 2007 г. възлизат на близо 17 млн. лева. Компанията очаква постъпленията й за 2008 г. да достигнат 22 млн. лева. По данни на КРС пазарният сегмент пренос на данни и достъп до интернет, на който работи и „Нетера“, има за 2007 г. обем от над 210 млн. лева, или с 49% повече от предишната година. От тях 71 на сто са от некомутируем достъп (наети линии), 19% - от изграждането на виртуални мрежи, 4 на сто - от пренос на данни за интернет. От операторите, подали данни в регулатора, 27 са заявили, че през 2008 г. ще предлагат IP телевизия.

петък, 24 октомври 2008 03:59:41

Няма коментари: