вторник, 21 октомври 2008 г.

Интернет рекламата ще спечели от кризата

Пари - 28 стр.
Интернет рекламата ще спечели от кризата

Боряна НИКОЛАЕВА

Оптимизирайки бюджетите си, рекламодателите все повече ще залагат на тази медия
На фона на световната финансова криза голяма част от компаниите ще оптимизират рекламните си бюджети в полза на едни или други медии. От няколко години е известно, че интернет е медията, която се развива с най-бързи темпове у нас и привлича все по-голяма част от парите на рекламодателите. Експерти в бранша коментират, че кризата няма да се отрази негативно точно върху този сектор и интернет ще запази двуцифрения си ръст и занапред. Голяма част от бизнеса дори споделя мнението, че кризата ще се отрази благоприятно върху интернет, защото, оптимизирайки бюджетите си, рекламодателите все повече ще залагат на тази медия.
Оптимизъм
Според Иван Иванов, изпълнителен директор на Zed Digital Cybermark, световната криза няма да окаже голямо влияние върху рекламата в интернет. Бюджетите, необходими за подобна кампания, са много по-малки от тези в телевизиите например и затова кризата би трябвало да се задълбочи изключително много, за да се отрази и на този сектор, коментира той. До момента не се забелязва отдръпване на бюджетите, а по-скоро известна предпазливост, най-вече от страна на банките и инвестиционните фондове. Традиционно силните играчи в мрежата като мобилните оператори, банките и автомобилните фирми ще запазят силните си позиции, допълва Иванов. Дори и да не се рекламират кредити, ще се засили рекламата на депозити. Иванов е на мнение, че ръстът на рекламния пазар ще се запази и дори е възможно да засили темповете си, защото, ако рекламодателите искат да оптимизират рекламните си бюджети, интернет е най-подходящата медия за тази цел. До момента 3-4% от рекламните инвестиции са предназначени за мрежата, а в нормалните страни говорим за 15%. Очаквам до 2 години същото да се случи и у нас, допълва той. Това мнение споделя и Жюстин Томс, мениджър на ABC Design&Communications. Според нея кризата няма да засегне тази част от рекламния бизнес, а напротив - ще увеличи дела на интернет спрямо останалите медии. Той е изключително гъвкава медия и рекламодателите няма да се откажат от нея. Свиване на бюджетите не се очаква да има, но дори и да се стигне дотам, то ще е минимално, коментира тя. Интернет винаги е било място, където най-успешно са се разпространявали нестандартни рекламни кампании, и тази тенденция ще се запази и за бъдеще.
бюджетите
Друг оптимист за бъдещето на рекламата в интернет е Мартин Попов от Ogilvy and Mather - София. Според него кризата ще повлияе на рекламните бюджети, но интернет ще усети най-малко от това. Много от рекламодателите обявиха, че няма да променят бюджетите си до края на годината, но никога не е късно да решат друго, твърди той. Ръстът ще се запази в рамките на 80-100%, а най-песимистичните ми прогнози са за 60% ръст догодина, коментира Попов. Нещо повече - през следващите две години рекламодателите напълно ще осъзнаят ползите от интернет рекламата и това ще бъде преломен момент за пазара. До момента за интернет се отделят бюджети, равностойни на тези в радиото, но в близките 5 години може да се очаква те да достигнат парите, предназначени за печатните издания, прогнозира Попов. В момента най-силните играчи в интернет отделят бюджети между 200 хил. и 1 млн. лв. за реклама в мрежата, очаквам тези цифри да растат. Най-важната промяна, която интернет наложи сред рекламите, е, че ги превърна в интерактивни и засили връзката между клиент и рекламодател, защото всички други типове реклами са имиджови.
Забавянето
Според Мария Маслева, съдружник и изпълнителен криейтив директор на График Дизайн Студио, световната финансова криза ще се отрази на рекламния бизнес. Голяма част от компаниите работят на кредит, банките стават все по-предпазливи по отношение на отпускането на заеми и това няма как да не рефлектира върху проектите и бюджетите на рекламодателите, допълва тя.
Пламен Калиников, маркетинг директор на медия агенция Аргент, е на мнение, че огромните ръстове на рекламния интернет пазар са вече в миналото. Досега от агенцията отчитаха среден годишен ръст от 60-70%. Очакванията за тази година са той да бъде от порядъка на 50%. Това се дължи на факта, че ще има забавяне и леко свиване на цялостните рекламни бюджети. Оптимистична в този случай е прогнозата, че ако досега 3-4% от рекламните бюджети отиваха за интернет, през следващата година се очаква да бъдат заделяни 10%. Най-големите рекламодатели в интернет според Аргент
- телекомуникации, финансов сектор, автомобили и бързооборотни стоки
- ще запазят позициите в онлайн рекламирането. Ефективността на тези кампании винаги е била болна тема за рекламодателите, смята Калиников.
Тя трябва да се определя на базата на продажбите, реализирани след това, но за съжаление клиентите невинаги изискват обратна връзка и отчитане от страна на рекламните агенции, допълва той.
Рекламодателите
Финансовият сектор ще запази присъствието си в интернет и дори ще го увеличи, смята Любомир Каравасилев, мениджър връзки с обществеността и спонсорствата на OББ. Според него интернет пространството е място, изключително благоприятно за реклама, защото ефективността е голяма, цените са конкурентни и това е медията, която се развива най-бързо през последните години. Да не рекламираш по време на криза е все едно да спреш часовника на времето, коментира за в. Пари Преслава Владимирова - маркетинг мениджър на Audi и PR на Порше България. Компанията ще продължи да залага активно на интернет кампании, защото съотношението инвестиции/ефективност е в полза на рекламодателя, казва Владимирова.
Развитие
Бъдещето на интернет рекламата изглежда сигурно и почти непокътнато въпреки кризата и последствията от нея. България ще продължи да следва световните тенденции и няма да остане назад от бурното развитие на интернет като медия.
***
По света
► развиващите се пазари ще генерират 62% от ръста на разходите за реклама до 2010 г. техният дял ще достигне 33% от световния интернет пазар по данни на ZenithOptimedia.
► тази година интернет рекламата ще достигне 10% от общия медиамикс, а до 2010 г.- 13.6%.
► разходите за интернет реклама през 2008 г. са 65 млрд. USD, а през 2011 г. ще бъдат около 106.6 млрд. USD, показва проучване на IDC.
► САЩ ще продължи да бъде лидер в интернет рекламата, Централна и източна Европа, както и Северна Африка ще бъдат най-бързоразвиващите се пазари.
***
Цифри
10 процента от рекламните бюджети се очаква да отидат в интернет през следващата година
5 години са необходими на интернет, за да догони дела на рекламата в печатните медии

вторник, 21 октомври 2008 01:00:32

Няма коментари: