вторник, 21 октомври 2008 г.

Светодар Йосифов, директор "Маркетинг и реклама" в "Петрол" ад: Petrolmobile дава 2% отстъпка при покупка на бензин

Класа - 23 стр.
Светодар Йосифов, директор "Маркетинг и реклама" в "Петрол" ад: Petrolmobile дава 2% отстъпка при покупка на бензин

Розалия БАНКОВА

В близко бъдеще аномалии като $ 150 за барел са малко вероятни
Г-н Йосифов, как всъщност ще дефинирате Petrolmobile? Беше съобщено, че в страната се появява четвърти мобилен оператор. Точно ли е това наименование? Става въпрос за четвърта компания в България, която ще предлага мобилна услуга. За съжаление "мобилен оператор" не е дефинирано примерно като "банка" в България, защото да се наричаш банка, трябва да отговаряш на определени изисквания. И ние вярваме и сме сигурни, че компания, която предлага мобилна услуга, може да е мобилен оператор, но за целите на точните дефиниции искаме да се концентрираме върху мобилния продукт, който предлагаме. Ние сме компания, която предлага мобилни услуги. Така да се наричаме е по-коректно.
Бихте ли описали по-подробно продукта? Какви са основните му характеристики?
Продуктът е предплатена мобилна услуга с някои допълнителни елементи. В него ние имаме плоска тарифа, което означава една единна тарифа към всички мобилни и стационарни мрежи в България. След това имаме ниски цени на телефония и SMS, които са 29 cm. на минута и 12 cm. на SMS с ДЦС. Като допълнително предимство, което даваме на клиентите, са отстъпките в "Петрол" под формата на система-за лоялност, които те могат да получават при първоначалната покупка на предплатения пакет и последващото му презареждане с ваучери. Първо, при закупуването на пакет получават намаление от 2% за мрежата на "Петрол" за гориво и стоки и след това получават различни по стойност проценти, съответно 0,5 и 1,1 при презареждането с ваучер.
"Петрол" е подписал договор с "Мобилтел" за мрежа. Какво точно включва споразумението?
Действително имаме договор с "Мобилтел" за наем на
тяхната мрежа. Ние им плащаме определена стойност, за да може да използваме тяхното покритие и тяхната мрежа, което е нормална търговска практика по света. Повечето големи търговски вериги, които ще навлизат и в България, като "Карфур", имат собствена мобилна услуга. Те също наемат дадена мрежа, за да предлагат евтина мобилна комуникация, тъй като това е сред основите в потреблението на хората.
Коя е вашата таргет група?
Най-чувствителната ценово, защото по дефиниция клиентите на предплатената мобилна комуникация са точно такива. Това са хората, които употребяват
телефона си главно за обаждания и кратки съобщения, а не за по-сложни функции като MMS, интернет, email, роуминг и т.н. Услугата ни може да включва и тези функции, но при изрично изискване на клиента. Ние сме се концентрирали към един лесен за използване продукт с орязани характеристики, за да може да бъде евтин и да има високо качество на телефония и на SMS, осигурено чрез мрежата, която използваме.
Какви са бъдещите ви планове за разрастване на услугата?
Планираме да направим един корнър в нашите бензиностанции, където да се предлагат и други мобилни продукти под формата на нисък клас и евтини теле-
фони и аксесоари за тях. Така че този търговски обект да стане традиционен за тези услуги, защото в момента не е място, където да можеш да намериш такива продукти. Под тази форма се надяваме да доразвием продукта, а в бъдеще може да помислим за добавяне на някакви стандартни функции, ако те бъдат използвани от таргет групата, към която сме се насочили.
През последните месеци наблюдаваме множество аномалии в движението на цените на петрола. Как ви повлия това и какви са прогнозите ви за пазара в бъдеще? Това е една доста рискована прогноза, имайки предвид, че три месеца петролът Brent Future беше $150, а 8 момента е $70. По принцип такива катаклизми в цената са много малко вероятни, но прогнозата, която може да се направи в сред-носрочен план, е, че с финансовата криза, която наблюдаваме, инвеститорите стават все по-консервативни. Моето очакване е да се поддържат едни по-нормални ценови нива. Не мога да се ангажирам с по-сериозни прогнози, но тенденцията е инвеститорите да стават все по-консервативни. Така че аномалии като $150 за барел за мен са малко вероятни.
В сравнение с миналата година как изглеждат резултатите на "Петрол" през 2008 г. досега?
За нас 2008 г. е много особена, тъй като имахме една голяма сделка с нашите колеги от "Лукойл", където продадохме 75 бензиностанции. Поради тази причина не можем да сравняваме обеми, защото тези бензиностанции генерираха чувствителна част от обемите на "Петрол". Но на сравнима база обекти към момента имаме над 14% ръст. Ако сравняваме двата финансови отчета, ще забележим спад през т.г., но този спад не е от някаква загуба на бизнеса, а от продажба на активи, което е нормален процес за една компания.
***
Визитка
Светодар Йосифов работи в "Петрол холдинг" АД от 2003 г. като старши анализатор в дирекция "Бизнес развитие". Той е дипломиран магистър по бизнес администрация с профил
"Стратегическо планиране" от Бъкингамския университет, Великобритания. Има и бакалавърска степен по индустриално инженерство от Техническия университет В София.

вторник, 21 октомври 2008 02:51:32

Няма коментари: