понеделник, 29 юни 2009 г.

Българинът се чувства застрашен от кризата

Expert.bg - България
Българинът се чувства застрашен от кризатаБългаринът вижда в кризата по-скоро опасност, отколкото нови възможности, сочат резултатите от проучване на сайта BestJobs.bg, проведено в периода от 1 до 15 юни 2009 г. сред 2 843-ма участници.
Изследването е имало за цел да провери нагласите на българите заради придобилото популярност напоследък твърдение, че във времена на криза се разкриват много нови възможности. Като доказателство за това се привежда фактът, че китайците използват един и същи йероглиф за двете понятия.
2 247 от респондентите виждат по-скоро негативи в икономическите сътресения, а едва 598 - позитивните им страни.
При разпределението на резултатите по пол жените се оказват по-големите песимисти. 58% от анкетираните жени смятат кризата за сериозна опасност. При мъжете е точно обратното - 55% от тях виждат нови възможности.
Мнението на двата пола може да се обвърже и с тенденциите на трудовия пазар у нас. 60 на сто от регистрираните в бюрата по труда безработни са жени, а заплащането на "слабия" пол е с 16% по-ниско от това на мъжете. Някои силно засегнати от кризата сектори на икономиката пък са традиционно феминизирани.
Младите у нас са по-големите оптимисти. 65% от респондентите на възраст между 18 и 25 г. виждат положителните страни на икономическите сътресения, като с напредването на възрастта тези нагласи намаляват. Във възрастовата група 26-35 г. 57% от респондентите виждат в кризата опасност.
Сред анкетираните на възраст между 36 и 45 г. оптимистите са едва 21% на фона на 71 на сто песимисти. В последната възрастова група (над 45г.) може би е интересен фактът, че трендът се запазва, но се се увеличава броя на хората, които виждат в кризата и възможност за успешна реализация - 62/% за опасност срещу 38% за възможност.
Разлика в отговорите има и според сферата на дейност на респондентите. Професиите, в които превес им положителния отговор са в секторите софтуер и IT Услуги, маркетинг, реклама, връзки с обществеността, телекомуникации, интернет, здраве, фармация.
Мнозинството от заетите в тези области са посочили, че гледат на кризата като на възможност. Процентите варират в диапазона от 51% (маркетинг, реклама, връзки с обществеността) до 73% (софтуер и IT Услуги).
Секторите, където кризата е по-скоро опасност са: недвижими имоти (55%), туризъм и транспорт (61%), банки, застраховане, финанси (67%), търговия на едро и дребно (54%), енергетика, химия, минна индустрия (76%) и строителство (72%).
В същото време, представители на испанския холдинг "Адвантив Консултинг" твърдят, че у нас световната криза в България има по-скоро психологически, отколкото икономически или финансови измерения. Според тях кризата в България е свързана най-вече с недоверие на потребителите и по-нестабилни финансови показатели.

Няма коментари: