сряда, 1 юли 2009 г.

Журналистите получават най-бавно информация от министерствата, сочи проучване

Информационна агенция “Фокус” - Политика
Журналистите получават най-бавно информация от министерствата, сочи проучванеСофия. Журналистите получават най-бавно информация от министерствата, средно времето за отговор на централната администрация е 7,56 дена, сочи изследване на MBMD за оценката на прозрачността в работата на администрацията според журналистите, предаде репортер на Агенция „Фокус”.
Общините бавят отговорите на поставените въпроси 4,29 дена, а областните администрации – само 1,39 дена. 41 % от анкетираните журналисти смятат, че министерствата се бавят много дълго с предоставянето на поисканата информация. Само 5 % от представителите на медиите смятат, че министерствата предоставят информация за кратък срок от време. Според изследването, достъпът до информация за работата на определената администрация като цяло е труден. Получаването на информация по официален път става мудно и тромаво. Основен проблем е липсата на бързина и навременност на предоставената от институциите информация. Една от причините в контактите с администрация според изследването е негативната нагласа към журналистите в институциите. Липсата на доверие към журналистите и разбиране на тяхната роля и отговорност е един от основните проблеми при контактите между администрацията и медиите. Най-достъпна за медиите е информацията, касаеща положителните изяви на ръководителите на администрациите. Най-трудно се получават сведения за обществени поръчки, командировки и конфликт на интереси.
Според журналистите – прозрачността в работата на ръководителя на определена администрация е най-важният критерии за успех. За да определят един кмет или областен управител като успешен за журналистите е важно той да бъде специалист. От значение са също отвореността към медиите, обективността и отговорността при вземането на решения.
Цялостната оценка за прозрачността на работата на трите администрации (общини, областни управи и министерства) е положителна. Като тревожен факт се посочва практиката журналисти да участват в интервюта или пресконференции с предварително формулирани въпроси. Това се случва при работата с министерствата.
Анкетираните журналисти препоръчват: да има единни стандарти и правила за работа с администрацията с медиите, създаване на повече възможности за неформални контакти между журналисти и институции към журналистическото съсловие.

Няма коментари: