сряда, 1 юли 2009 г.

Българите и гърците с уебсайтове в домейна „.eu"

Money.bg - България
Българите и гърците с уебсайтове в домейна „.eu"

Елица ЕЛЕФТЕРОВА

Българите и гърците скоро ще могат да разполагат с уебсайтове в домейна „.eu", чийто адрес е на собствения им език. Това става възможно след като Европейската комисия прие нови правила, които позволяват на интернет потребителите и предприятията да регистрират имена на сайтове в рамките на „.eu", като използват буквите на всички 23 официални езика на Европейския съюз. След присъединяването на България общността българският език стана официален в ЕС.
Новите правила означават, че по-късно през тази година домейнът „.eu" ще бъде на разположение и на азбуките, използвани от българите, гърците и кипърците, както и за специалните букви, използвани в други езици. Досега чехите можеха да използват само 27 от общо 42-те букви в своя език, а литовците - 23 от 32.
Публикуван нов доклад на ЕК относно развитието на европейския домейн от първо ниво „.eu" показва, че броят на регистрираните имена в този домейн (понастоящем около 3 милиона) е нараствал с по 11% през 2007 и 2008 г.
„Три години след въвеждането на „.eu" той се превърна в ценена алтернатива за растящ брой предприятия и граждани, които желаят да изберат европейска интернет самоличност. Изборът на „.eu" представлява за предприятията много прост начин да покажат, че те са с регистрирано седалище в една от 27-те държави-членки на ЕС и са подвластни на високите стандарти на законодателството на ЕС особено по отношение на защитата на данните, защитата на потребителите или регулирането на финансовия пазар на ЕС ", заяви Вивиан Рединг, комисар по въпросите на информационното общество и медиите.
Досега имената на домейни, регистрирани с „.eu", можеха да съдържат само буквите от „a" до „z", цифрите от „0" до „9" и „-" (средно тире). В бъдеще ще бъде възможно регистрирането и на имена, съдържащи специфични букви като „a", „a", „a", „?" или „д".
Гражданите и предприятията в ЕС ще са в състояние да регистрират имена на домейни с букви, различаващи се от латинските, което е от важно значение за езици като гръцкия и българския. Понастоящем България е измежду държавите с най-малък брой регистрирани имена на домейни в „.eu" - 9 578.
Очаква се новите правила допълнително да увеличат привлекателността на името на европейския домейн. Потребителите на Интернет трябва да са установени в една от 27-те държави-членки на ЕС, за да могат да регистрират име на домейн в „.eu".
По данни на ЕК популярността на домейна „.eu" продължава да нараства три години след неговото въвеждане. За това спомага и обстоятелството, че разходите за регистриране намаляха от 10 евро на 5 евро през 2007 г. и още веднъж през 2008 г. - на 4 евро.
Домейнът „.eu" се разраства особено бързо в Източна Европа, като между 2006 и 2008 г. броят на регистрираните в него имена на домейни се е увеличил със 149% в Полша и със 142% в Литва.
„.eu" се превърна в четвъртия по популярност европейски домейн от първо ниво за код на държава, като е превъзхождан само от „.de" (за Германия), „.uk" (Великобритания) и „.nl" (Холандия). В световен мащаб „.eu" е на девето място измежду интернет домейните по степен на използване. За първи път официалният уебсайт на шведското председателство на ЕС, което започва от 1 юли) е с домейн в „.eu"( www.se2009.eu ).

Няма коментари: