вторник, 23 септември 2008 г.

Какво е рекламата за детето

Труд - 10 стр.
Какво е рекламата за дететоСъвременните деца са първото поколение, което расте на фона на постоянното въздействие на рекламите. И въпросът как влияе това на детското съзнание е малко изучен. Самите възрастни не могат да определят дали рекламите са повече полезни, или са вредни. Има поне три причини, поради които производителите на реклами все повече се ориентират към подрастващото поколение. Първо, детето има собствени джобни пари и често само прави покупки под влияние на рекламата. Второ, хлапето формира в себе си потребителски навици. И трето, детето лесно може да се повлияе от предпочитанията на родителите, когато ходят заедно на пазар. Но има и по-дълбоки механизми на въздействие на рекламите върху развитието на децата.
Променят се нашите желания.Рекламата е способна да сформира у нас несъществуващи потребности. Ако например твоето дете не знае за съществуването на някоя видеоигра, спокойно ще си играе с наличните до момента, в който не види рекламата по телевизията. След~това хлапето трудно ще се радва на обичайните игри.
Вкусовете ни стават други.Рекламите показват това, което е истински красиво, всичко останало е вторстепенно, със съмнително качество и не заслужава вниманието ни. И ние даже не забелязваме, как неволно следваме тези призиви, как рекламата формира у нас естетически предпочитания.Да, рекламата може да ни повлияе, но от нас зависи до каква степен. За това родителите са длъжни да разберат, че могат да научат децата си да се отнасят критично към всяка пропаганда. Най-лесният начин е да им покажете, че не всичко, което показват по телевизията, е добро. За целта направете „Контролна покупка". Изберете заедно няколко от рекламираните покупки и дайте на малкия „експерт" да ги оцени. Така детето навреме ще разбере, че при едни случаи рекламата е само трик, а в други -истина. Твоята цел е да научиш хлапето самостоятелно да анализира получената информация. По-често се шегувайте с рекламните примери. Помни, че родителите могат да възпитат правилното отношение на детето към рекламата. Научи го да не вярва на думите, съмнявай се в искреността на посланията. И не забравяй, че добрата книжка или задушевният разговор са по-увлекателни от виртуалните играчки.
вторник, 23 септември 2008 02:36:56

Няма коментари: