вторник, 23 септември 2008 г.

London School of PR открива филиал в Пловдив

Дневник - 17 стр.
London School of PR открива филиал в ПловдивЕдна от най-престижните школи за PR обучение в България - London School of PR (LSPR), открива свой филиал в Пловдив. Обучението започва на 15 октомври, когато е началото и на петия курс на школата в България. Причината за откриването на новия офис е големият интерес към програмата на училището. „Знанията, които курсистите получават при нас, са приложими и адекватни за всяка бизнес среда, включително и за България, където има специфични особености на пазара“, обясниха от екипа на LSPR. Решението да се отвори нов офис в Пловдив дошло, след като от цяла Южна България имало достатъчно много заявки и запитвания от кандидати. Програмата в Пловдив е запазена като формат и структура, а преподавателите, избрани от централата в Лондон да водят отделните модули, са български и чужди специалисти в сферата на интегрираните маркетингови комуникации. Курсът е с продължителност 15 седмици и ще се провежда в офиса на Lingvista Language Solutions. Изборът на страна, където да се доразвива веригата на LSPR, обикновено следва следните критерии: развива ли се икономиката; съществува ли развиващ се business-to-business пазар; има ли в момента високообразована група от млади професионалисти, които искат да научат повече за комуникациите; има ли липса на добре структурирани съвременни курсове по PR. Директорът LSPR Джон Далтън ще води лично три от ключовите модули, предвидени в програмата. Ще има и специални практически семинари извън основната програма, които са посветени на връзките с медиите, публичните комуникации и PR в сферата на туризма. Курсът на обучение е практически и се базира предимно на професионалния опит на преподавателите, а не единствено на теоретични постановки. Школата цели да даде цялостна представа и да изгради точна оценка за предмета на дейност на PR, така че хората да могат да взимат правилното решение за това как да използват услугите на PR. Акцентът е върху новите методи и канали на комуникация, ролята на електронни PR и на новите социални медии. Курсът и изпитите в България ще се провеждат паралелно на български и на английски, а при успешно полагане на изпитите студентите получават диплома от LSPR, която е одобрена и сертифицирана от Международната асоциация на професионалните PR преподаватели.
вторник, 23 септември 2008 03:06:21

Няма коментари: