събота, 19 април 2008 г.

Над 250 милиона европейци са онлайн редовно


Над 250 милиона европейци са онлайн редовно

Класа - 22 стр.

Над 250 милиона европейци, или почти половината от жителите на Европейския съюз, използват редовно интернет, като 80 на сто от тях имат широколентов достъп. Това е основната констатация в доклада на ЕК за постигнатите резултати в изпълнение на "Стратегия 2010" за използване на цифрови технологии в интерес на икономическия растеж и трудовата заетост. България все още заема незавидно място сред останалите страни по отношение на използването на интернет. По показателя "Брой на използващите интернет" страната ни е на предпоследно място, като зад нея е само Румъния, а пред нея - Гърция. А по "Проникване на широколентов интернет" заемаме последно място в класацията.
събота, 19 април 2008 06:45:06

Няма коментари: