вторник, 15 април 2008 г.

26 реклами са спрени през 2007 г.

26 реклами са спрени през 2007 г.
Доротея МЛАДЕНОВА
Класа - 11 стр.

От 256 сигнала за нарушения на пазара Повече контрол върху съдържанието искат от СЕМ 26 реклами е спряла Комисията за защита на потребителите (КЗП) през миналата година, съобщи пред "Класа" PR-ът на комисията Габриела Руменова. Комисията е регулаторът, който наблюдава, анализира и контролира рекламния ни пазар.Общият брой на проверените сигнали със съмнения за заблуждаваща и неразрешена сравнителна реклама са 256. От тях 173 са по жалби на граждани и организации, а 83 по само-сезиране. "Съставили сме 77 акта за административни нарушения", допълни Руменова. Обект на мо-ниторинга и проверките са рекламите на стоки и услуги, сред които - печатни и комуникационни услуги, банкови и рекламни промоции, нехранителни стоки и нови автомобили. По-качествен контрол върху съдържанието на рекламните спотове поиска и.д. председателят на Съвета за електронни медии Мария-Стефанова. Наскоро на медиен форум тя изрази възмущението си от телевизионни реклами, които имат негативно влияние върху възпитанието на децата. Стефанова даде пример с новата реклама на Sprite, в която "поведението" на участника от клипа на безалкохолната напитка е възмутително" (б.а. става въпрос за спота, в който се чуват звучни оригвания). От "Кока-Кола България" обясниха, че комуникационната кампания на Sprite е създадена през 2004 г. в Южна Америка. Криейтив идеята е на Ogilvy & Mather - Аржентина. Провокативна-та реклама на газираната напитка със слоган "Нещата такива, каквито са" се разпространява в десетки страни от Южна Америка, Европа и Азия. "Преди да стартираме всяка кампания, винаги тестваме посланията с фокус групи", обясниха от компанията и допълниха, че никъде по света рекламата не е попадала в графа "забранена". От "Кока-Кола България" допълниха, че съдържанието на рекламите би трябвало да е обект на саморегулация от страна на отговорните компании на рекламния пазар. Съветът за електронни медии не следи съдържанието на рекламите. "Вредната, подвеждаща реклама, както и тази, която накърнява човешките права, е прерогатив на КЗП", обясни Маргарита Пешева. Според медийната надзор-ничка, въпреки че СЕМ не контролира съдържанието на рекламата, регулаторът редовно сезира комисията за наблюдавани нередности. Така например, преди година мониторингът на регулатора е засякъл телевизионна и печатна реклама на вафла "Споко" и на Sprite (в нея героите претърпяваха неприятни инциденти). След запитване до Комисията за защита на потребителите и Държавната агенция за закрила на детето следва акт за "непочтена реклама" на производителите на "Споко" и заповед за спирането на разпространението й. За рекламния клип на напитката Sprite е постановено "Кока-Кола България" незабавно да отстрани сцените с елементи на злополуки и ситуации, завършващи с трагичен край. Държавната агенция за закрила на детето е категорична, че реклами с подобно съдържание, излъчвани в медийното пространство, не са в интерес на децата. Те се отразяват неблагоприятно върху тяхното психическо, емоционално, нравствено и социално развитие. "Съществен е въпросът как да се контролира рекламното съдържание по-ефективно", категорична е и медийната експертка Нели Огнянова. Според нея е неясно защо не е достатъчно ефективна регулацията, при положение че има ясна законова рамка и на европейско, и на национално ниво. В блога на Огнянова за доказателство е публикувана рекламата "с големия пакет" на "Макс телеком". Според експертката децата възприемат буквално това, което виждат, и възпроизвеждат движенията на героя от спота. Според нея младежът от телевизора показва изчезването на съществуващата културна норма за прилично и неприлично. "Възрастните знаят, че това е пакет услуги, но децата не знаят", допълни Огнянова. Подходящото рекламиране е съществен елемент на пазарната икономика, но заВиси единствено от рекламодателите, обясниха пък от КЗП. *** 20 000 лева глоба за заблуда в листовки Комисията за защита на потребителите (КЗП) е съставила акт на фирмата за погребални услуги "Хро-нос 2001" ООД за повторно нарушение. Търговецът е глобен с 20 000 лв., защото не е прекратил да разпространява рекламни листовки на агенцията. В печатните материали е имало "заблуда", а именно - твърдението, че агенцията работи по цени на общинското предприятие за погребения и кремация, но всъщност предлага крайни цени, които са по-високи. Причината е, че частната фирма включва в минималните си пакети повече компоненти от тези в минималните пакети на общинското предприятие, без да е написано изрично, че потребителят може да се откаже от някои от тях. Търговецът не е спрял листовките, нито е променил заблуждаващия текст в него, въпреки заповедта от 12 декември миналата година. Повторната проверка, при която са констатирани същите нарушения, е извършена след постъпила жалба в КЗП. Нейният подател пише, че е бил подведен от текста върху плика, в който е поставена рекламната листовка, преди да бъде пусната в пощенската му кутия. Написаното на пощенския плик гласи: "Информация, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите, Столична община, КАТ и ХЕИ", което е оставило у него впечатление, че е нещо важно, свързано с гражданските му задължения. Едва когато отваря плика, вижда, че всъщност става въпрос за поредната реклама, поднесена по този официален начин. Той я квалифицира като агресивна и неморална. Жалбата на потребителя дава основание на експертите на КЗП да разгледат подхода на търговеца при предлагане на услугите си и като нелоялна търговска практика. Нелоялните търговски практики са нов момент в Закона за защита на потребителите, който е в действие от 8 септември м.г. Целта е по-висока степен на защита икономическите интереси на потребителите и предпазването им от недобросъвестни търговци. стр. 11
вторник, 15 април 2008 05:33:16

Няма коментари: