вторник, 15 април 2008 г.

32% ръст на оборота отчете Фикосота Синтез за 2007 г.32% ръст на оборота отчете Фикосота Синтез за 2007 г.
дата : 14 април 2008 г. 15:05 ч.

Специализираното в производството на бързооборотни стоки дружество "Фикосота Синтез" отчете 32% ръст на оборота за 2007 г. Данните отразяват развитието на 10-те пазара в Югоизточна Европа, на които компанията оперира.
Резултатите за изминалата година показват затвърждаване на позициите на "Фикосота Синтез" на чуждите пазари, като най-голям ръст се забелязва на румънския пазар - 80%, а в Украйна повишението е 48 на сто. В България компанията отчита стабилен ръст от 14%.
Разпределението по сегменти показва, че "Фикосота Синтез" е реализирала най-голям оборот в областта на детергентите (перилни, почистващи и миещи продукти). Тук най-голям ръст се наблюдава при продажбите на течните сапуни - 123% увеличение спрямо предходната година.

Няма коментари: