понеделник, 7 април 2008 г.

Наредба блокира рекламни договори в столичния транспорт

Наредба блокира рекламни договори в столичния транспорт
в. Дневник

От месец е спряло сключването на договори за реклама по превозните средства на „Столичен автотранспорт“ и на „Столичен електротранспорт“, съобщи БТА, като се позова на информация от двете дружества. Причината за това е текст от новата наредба за рекламна дейност в Столичната община, според който рекламирането чрез превозните средства се разрешава със заповед от кмета на общината. Това на практика означава всеки договор да бъде подписван от кмета, коментираха представители на дружествата. Двете общински фирми са направили писмено предложение до комисията по транспортна инфраструктура за промяна в наредбата, така че да могат да си осигуряват допълнителни приходи. Очаква се изменението да бъде обсъдено и от комисията по местно самоуправление и нормативна уредба. През миналата година дружеството „Столичен електротранспорт“ е получило от продажба на рекламни площи върху тролейбуси и трамваи допълнително 1.4 млн. лв., а „Столичен автотранспорт“ - 650 хил. лв. за паната в автобусите. Другото общинско транспортно дружество - „Метрополитен“ АД, не продава пряко площи, тъй като чрез обществена поръчка тази дейност е отдадена на няколко фирми. Ръководството на дружеството обаче се опасява, че след изтичането на срока на договора ще се сблъска със същия проблем. Според новата наредба общинските транспортни дружества превеждат на общината такса рекламно право, която възлизала на около половината от приходите им. стр. 5

Няма коментари: