сряда, 9 април 2008 г.

Интересът на компаниите към видео и Web 2.0 приложения расте

Интересът на компаниите към видео и Web 2.0 приложения расте
investor.bg

Нараства делът на компаниите в глобален мащаб, които използват видео приложения за развитие на бизнеса за достигане до нови клиенти, за подобряване на комуникациите между служителите и за въвеждането на по-екологични средства за комуникация, сочат данни от проучване на Cisco Systems. Повече от половината от общо 850 експерти по информационните технологии, които са участвали в проучването, заявяват, че използват видео и Web 2.0 технологии (например блогове, Wiki-та, онлайн конферентни комуникации и други) за комуникация и в момента. Други 25% съобщават, че проучват възможността за използване на такива решения. Почти всички участници в изследването коментират, че преди да въведат новите видео и Web 2.0 технологии, планират да обновят мрежата на своята организация. Близо 30% от компаниите коментират, че основният аргумент на бизнеса да инвестира във видео и Web 2.0 решения е, за да отговори на нуждите от иновативни продукти и услуги, които ще бъдат полезни на техните клиенти. 26% от анкетираните пък коментират, че въвеждат технологиите, за да се грижат за опазването на околната среда. Близо половината от участниците в проучването предвиждат, че видеото ще започне да се използва много по-широко през следващите 5 години. Основните причини за нарастване на употребата на видео услуги ще бъде с цел постигане на по-ефективни комуникации с отдалечените офиси (според 66% от респондентите) и за намаляване на разходите за пътуване (56%). Компаниите в САЩ, които планират да увеличат използването на видео конферентните технологии през следващите 5 години, се оказват и най-бързо развиващите се компании по отношение на финансови приходи. От друга страна, най-бързо развиващите се компании в Европа и в развиващите се пазари са по-отворени към използването на Web 2.0 приложения. Освен разходите за внедряване на технологиите, друго основно затруднение, което е посочено от 27% от участниците в проучването, е сигурността на мрежата, сочат още данните. Респондентите съобщават, че сложността на информационните и комуникационни технологии ще се увеличи допълнително, след като компаниите започнат да внедряват видео и Web 2.0 технологии и надградят съществуващите приложения за комуникации. Относително малък процент от компаниите съобщават, че тяхната мрежа е подготвена да посрещне видео приложенията, а като основни пречки се посочват недостатъчният капацитет и недостигът на мрежова инфраструктура. Повечето от специалистите смятат, че мрежата в техните организации става твърде усложнена и все по-скъпа за поддръжка при въвеждането на нови устройства за мобилни комуникации. Проучването е проведено сред 850 специалисти, които отговарят за IT комуникациите в своите компании. Участниците са от компании с над 1000 служители от седем държави – САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Индия, Русия и Бразилия. Изследването е извършено през есента на 2007 г. от компанията за пазарни проучвания Illuminas. 08.04.2008

Няма коментари: