събота, 12 април 2008 г.

Миналата година бе най-успешна за комуникациите

Миналата година бе най-успешна за комуникациите
в. Класа

Миналата година се оказа безпрецедентно добра за PR бизнеса, откакто той изобщо съществува. Заключението е вписано в годишния отчет на сВетовната организация на PR-ume ICCO International Communications Consultancy Organization. В нея членуват 28 държави, които са отчели приходи от близо 6 млрд. евро за 2007 година.
Според експертите сред основните фактори, виновни за положителния тренд, е, че комуникацията вече е стратегически важна за Всички видове организации. Освен това PR-ът се доказа като утвърдена маркетингова стратегия и затова иззе част от дяловете на останалите комуникационни дисциплини. Докладът на ICCO е изграден върху допитване до 22 от страните - членки на организацията.
Доходоносност През 2007-а е отчетено повишаване на приходите от PR-дейностите във всички държави, включени в проучването. Не е изненада, че най-благодатна се е оказала годината за шампионите сред бързо развиващите се икономики - Русия, Турция, Индия, Обединените арабски емирства (ОАЕ). Там ръстът на доходите е с 20%. Страните в Северна и Източна Европа също бележат успех с повишение на приходите от 16 на сто. Дори САЩ, които вече се радват на развит пазар за 4 млрд. долара, отчетоха скок с 12%. По-умерено е представянето в Западна Европа. Там изключение прави само Испания с възход от 15%. Икономическото забавяне в еврозоната е възможно обяснение за това, но не бива да се преекспонира.
Като макроикономически фактор, който би могъл да нанесе удар на възходящия поход на PR дейностите, респондентите в анкетата посочват кризата на щатските пазари. За страните в Източна Европа и за нововъзникващите икономики като цяло корупцията и враждебното към бизнеса законодателство са посочени като други основни спънки за развитието на сектора.
Сред благоприятните, които са важни и за България, са окачващите се нива на преките чуждестранни инвестиции. Нивата на работна заетост изглеждат стабилни във всички проучени държави въпреки икономическата несигурност, която идва от развитите пазари. Има обаче всеобщ недостиг на квалифицирани кадри. Това особено ярко си личи в младите и динамични пазарни икономики на България и Турция, Индия и Русия.
Кризата на професионални кадри
В много от страните и най-вече в прохождащите икономики липсата на професионално обучение no PR се отразява пряко върху кризата с таланти в тази област. Няколко международни агенции се опитват да запълнят празнината, като предлагат специализирани курсове или контакти със зараждащите се бизнес училища в съответните региони.
Другият фактор, които спомага за моделиране на PR-консултациите, е местният медиен сектор. Някои страни (Австрия, Белгия и Чехия) са разочаровани от ниската компетентност на медиите и неумението им да си съдействат с представителите на PR-a. Проблемна е и ситуацията, в която медиите нямат независимост от политическата система и следователно не са обективни (Словения и Турция). Други държави обаче прехвалват журналистите си за тяхната откритост, находчивост и готовност да си взаимодействат с професионалните пиари (Дания, Испания, Обединеното кралство).
Навсякъде анкетираните отбелязват ускорените нива на медийната фрагментация. Докато традиционните печатни медии се опитват да съживят бизнеса си в условията на свиване на пазара и намаляване на тиражите, конкуренцията в лицето на дигиталните медии набира шеметна скорост. Онлайн списанията, новинарските портали и блоговете предлагат на потребителите по-голямо разнообразие, удобство и интерактивност. Всички тези фактори създават един прозорец от възможностите за PR-a като комуникационна дисциплина, която е пригодна да маневрира в толкова сложна среда.
Въпреки всичко резултатите от настоящото проучване дават полезни сламки за ориентация в картината. В ОАЕ например PR-консултациите за международния бизнес държат зашеметяващия дял от 40% от всички приходи в сектора. Близо 25 на сто е цифрата в Белгия, Чехия, Италия, Швейцария. Всички държави в проучването -от най-големите пазари (САЩ и Обединеното кралство) до тези с най-солиден дял на преките чуждестранни инвестиции (Индия и Русия) очакват скок в международните поръчки за PR услуги през 2008 г.
стр. 11

Няма коментари: