вторник, 8 април 2008 г.

Toтото и „Топлофикация" избират PR компания

Toтото и „Топлофикация" избират PR компания
в. Дневник
Цветелина ЦВЕТАНОВА

Срокът за изпълнението и на двете поръчки е една година Българският спортен тотализатор и „Топлофикация - София" търсят компании за предоставянето на комуникационни и РR услуги. Крайният срок за предоставянето на услугите на тотото е 31 декември тази година. Гаранцията за участие е 1250 лв., а тази за изпълнение е 5% от сумата по договора. Размерът на нетните приходи от общата дейност на кандидатите не трябва да е под 125 хил. лв. за последната година. От тях се изисква да представят списък с основните си договори за последната година, като посочат възложителите, сроковете на изпълнениe и финансовите стойности. Той трябва да е придружен и от поне една референция за добро изпълнение от предишни клиенти. Крайният срок за подаване на оферти за участие е 19 май, а предложенията ще се разглеждат по-късно същия ден. В края на миналата година Българският спортен тотализатор обяви конкурс за избор на компания за рекламно и медийно обслужване за 2008 г. Избраната компания изготвя рекламни послания, организира спортни прояви, изготвя рекламни аудио- и видеоклипове. Гаранцията за участие в процедурата, обявена от „Топлофикация - София", е 600 лв., а тази за изпълнение - 5% от стойността на договора. Изискванията към кандидатите са подобни като при поръчката на Българския спортен тотализатор. Документите за участие струват 100 лв., а оферти и заявления за участие се подават до 8 май. Разглеждането им ще стане на следващия ден в сградата на дружеството. *** Текст под снимка В края на миналата година Българският спортен тотализатор обяви конкурс за избор на компания за рекламно и медийно обслужване за 2008 г. стр. IV

Няма коментари: