вторник, 8 април 2008 г.

Рекордно добра година отчете PR секторът

Рекордно добра година отчете PR секторът
в. Дневник

Увеличението на печалбата в бранша в България през 2007 г. е 15% Рекорден ръст на приходите са отбелязали през миналата година PR компаниите. Това е записано в годишния доклад на световната организация на PR консултантите ICCO (International Comunications Consultancy Organisation), чиито членове са отчели обща печалба за над 5.6 млрд. евро за 2007 г. За целта на доклада ICCO е събрала данни от членовете на представителите си в 22 държави от целия свят. Сред тях са водещите пазари в областта на комуникациите - САЩ и Великобритания, също и Германия, Австрия, Швеция, Австралия и Индия. България, Чехия, Словения и Русия са членовете на ICCO в Източна Европа. В България организацията е представена от Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА), в която членуват 7 от най-големите консултантски компании - APRA Porter Novelli, MARC Communications, United Partners, Yanev&Yanev, All Channels, M3 Communications и AMI Communications. Общите приходи на седемте компании за миналата година са около 5 млн. евро. Има три основни причини за успеха на PR бизнеса, които важат за целия свят, според изследването на ICCO - комуникациите стават все по-стратегически важни за успеха на всяка организация; връзките с клиентите и аудиторията вече не могат да бъдат контролирани единствено от самата организация; PR специалистите използват все по-ефективни инструменти в работата си. При всички наблюдавани пазари през 2007 г. се отчита увеличение на печалбата в PR сектора. Най-голям е ръстът в бързо развиващите се пазари като Русия, Турция и Обединените арабски емирства, където покачването е средно около 20%. Северна и Източна Европа също се развиват добре - средният ръст на печалбите там е около 16% в сравнение с 2006 г. За България увеличението е 15 на сто. Във Великобритания печалбите от PR са нараснали със 17%, а в САЩ, където нивото вече е достигнало близо 4 млрд. долара, ръстът е 12%. В различните държави факторите за развитието на PR пазара са различни - политическа стабилност, силна икономика, данъчни облекчения. В България благоприятно влияние върху сектора оказват непрекъснато увеличаващите се чуждестранни инвестиции, тъй като чуждите компании традиционно ползват и външни услуги. В Испания пък успехът на PR практиците се дължи на силните връзки с развиващите се пазари на Латинска Америка. Развитието на цифровите технолигии е един от водещите фактори за успеха на PR сектора. Причината за това е възможността на хората да общуват свободно и некортролирано чрез интернет, което поощрява компаниите все по-често да търсят услугите на професионалисти, за да изградят публичния си образ. Тъкмо затова ще са нужни все повече инвестиции в PR услуги. В същото време комуникационните консултанти от всички обхвани в проучването държави споделят, че имат общи проблеми. Сред тях са нереалистичните очаквания на клиентите, която невинаги имат ясна представа за същността на PR-а и ефекта от неговото прилагане. Увеличаващата се конкуренция в сектора също е предизвикателство пред компаниите. Друг важен въпрос за практикуващите професията е как по-удачно да се адаптират км цифровите технологии и новите канали за комуникация. Не без значение за консултантите е и средата, в която работят. Значително влияние върху сектора оказва нивото на корупция във всяка държава и етичните норми, които бранша и бизнеса спазват. За успеха на всяка фирма от значение е и методологията за измерване на ефективността на вложените в PR акции пари. Според очакванията на бизнеса въз основа на първите три месеца на 2008 г. тази година ще бъде също толкова успешна за консултантските фирми. Засега изключенията са Австрия, Франция, Ирландия, Германия и Словения, за които няма прогнози за растеж. За България и Белгия не могат да бъдат направени предварителни разчети. Прогнозите на специалистите са, че през 2008 г. развитието на бранша в глобален мащаб ще се дължи най-вече на фармацевтичния сектор, банковите услуги и информационните технологии. Очакванията за България са, че секторите, които ще вложат най-много пари в консултантските услуги, са финансовите и банковите институции, информационните технологии и фирмите за недвижими имоти. Прогнозите за 2008 г. сочат, че в България най-успешно PR услугите ще се развиват при организирането на събития и управление на кризи. Същият сектор е най-перспективен за Австрия, Чехия, Дания, Турция и Испания. *** Липсата на кадри затруднява бизнеса И в сферата на PR-а в световен мащаб се наблюдава недостиг на добре подготвени кадри, което особено много се чувства в новите и динамично развиващите се пазари като България, Индия, Русия и Турция, пише в доклада на ICCO. Друг важен фактор за развитието на бранша са взаимоотношенията с медиите. В някои държави като Австрия, Белгия и Чехия ПР специалистите срещат трудности в работата си заради слабата подготовка на журналистическите кадри. В други като Турция и Словения проблем е липсата на обективност и политическа независимост на изданията. В Дания, Испания и Великобритания затрудненията на PR консултантите се дължат на нежеланието на журналистите да им сътрудничат. По целия свят обаче се наблюдава изключително бързо променяща се медийна среда, която става все по-фрагментирана. стр. 17

Няма коментари: