четвъртък, 10 април 2008 г.

„Антена България” ще придобиване пряк контрол върху „Агенция Ева”

„Антена България” ще придобиване пряк контрол върху „Агенция Ева”
insurance.bg

Сделката ще се осъществи чрез закупуване на 80% от капитала на дружеството Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиване на пряк контрол върху „Агенция Ева” ООД, от страна на „Антена България“ ЕООД. Сделката ще се осъществи чрез закупуване на 80% от капитала на дружеството. „Антена България“ ЕООД е едноличен собственик на „Нова телевизия-първи частен канал“ ЕАД, а „Агенция Ева” издава списание за жената „Ева”. Очаква се концентрацията да привлече нови инвестиции и да повлияе положително върху издателския пазар. КЗК установи, че съществува ефективна конкуренцията в разглеждания сектор и не се очаква придобиването да доведе до установяване или засилване на господстващо положение. Комисията постанови предварително изпълнение на решението. 09.04.2008

Няма коментари: