петък, 11 април 2008 г.

Дейвид Родиек, бранд мениджър на водка "Финландия": Рекламата на алкохол сменя телевизията с интернет

Дейвид Родиек, бранд мениджър на водка "Финландия": Рекламата на алкохол сменя телевизията с интернет
в. Класа
Доротея МЛАДЕНОВА

Пазарът е като плувен басейн, в който отделните марки хващат потребителя на въдицата си От какво зависи успехът на нов бранд, г-н Родиек? - Новият бранд винаги трябва да предлага не само нов продукт, но и интересна история. Установяването на нова марка е свързано с отлично проучване на нуждите, желанията и нагласите на потребителите. Пазарът е като плувен басейн, в който отделните марки се опитват като рибари да хванат потребителя на своята въдиид. На коя история заложихте в последната си кампания, заради която сте в България? - Избрали сме новата напитка, която е носител на престижни награди, да достигне до потребителите чрез мултисензорния рекламен прийом. Това значи, че използваме всички сетива в рекламната си кампания. Целта е консуматорите да усетят същността на продукта. Чрез директен маркетинг стигаме до таргета си, без да му налагаме нашето мнение, оставяме го сам да оцени новия продукт. Одобрявате ли ограниченията за реклама на алкохол в медиите? - На рестрикции е подложена само една част от комуникацията с потребителя. Ние сме отговорна марка и градим компаниите си на базата на позволената реклама. Не залагаме на преса и телевизия, съобразяваме се със ситуацията, като търсим, както казах, директен контакт с потребителите. Такава е и философията на нашия продукт, затова залагаме най-вече на промоциите и директния подход за които няма ограничения. Къде се насочват рекламите на алкохол, след като са подложени на рестрикции в традиционните медии? - В момента се променят рекламните канали за целия алкохолен бизнес. Те се изместват от традиционните медии, каквито са телевизията и радиото, и се прехвърлят все повече към модерните медии - интернет и новите технологии. Така че в момента сме в много интересен преход на подмяна на рекламните канали. Как може една една рекламна агенция да спечели доверието ви? Различават ли се рекламните кампании на вашата марка в различните страни, в които се предлага? - Не, те имат общи елементи и комуникират глобалните характеристики на марката. На всеки различен пазар правим локална адаптация. Нашият продукт държи да говори с един стил и език навсякъде. Затова целият криейтив се създава глобално от една агенция, но адаптацията на местно ниво е много важна и проверява доколко ще "работи" основното послание. Местните агенции трябва да преценят дали то е лесно разпознаваемо, разбираемо и релевантно за конкретната държава. За българския пазар използваме агенцията Hidalgo, която ни помага да адаптираме криейтива. Коя от рекламните си кампании оценявате като най-успешна? - Веднага се сещам за глетчеровите води и нашата концепция за ледни-ковата вода и чистотата на водка "Финландия". В Прага оцениха това послание и взехме награда за най-добра реклама за 2006 г. Тогава бяхме брандирали много спирки на градския транспорт и като допълнение поставихме светещо рекламно пано. След допитване се оказа, че потребителите са определили кампанията ни като бягство от реалността. Това бе и нашата цел - визията на рекламата да създава усещането за по-чист свят. А неработеща кампания? - Не мога да дам пример от своето минало. Спомням си за азиатски модел кола, която трябваше да бъде лансирана на испанския пазар. Никой обаче не си бе направил труда да провери какво значи името й на местния пазар. А то се оказа обидно, следователно - рекламната кампания бе пълен провал. Това е илюстрация към правилото, че преди да лансираш нов продукт на чужд пазар, трябва да направиш отлично проучване. Защо еротиката продава най-добре алкохола? - Разбира се, еротиката продава но не смятам, че продава най-добре алкохола. Това не е най-доброто рекламно верую. Компанията ни е с различна философия. Залагаме на качественото преживяване при консумацията на продуктите ни. Ние целенасочено работим в посока към умерена консумация на нашите марки, която да носи удоволствие от консумацията на самата напитка. *** Визитка Дейвид Родиек е регионален директор на водка "Финландия" за Централна и Източна Европа, Русия и страните от бившия СССР, Близкия изток и Африка. Постъпва в Brown-Forman през 2005 г., а преди това е работил за Bacardi в Германия. Усъвършенства се като продуктов и бранд мениджър за марките Jack Daniel's u Southern Comfort. Работил е и за компании като Unilever, Wella u Mars. Родиек получаВа образованието си във Великобритания. Има магистърска степен по бизнес администрация във Франция от INSEEC Bordeaux. Посещението му В България бе свързано с представянето на нов продукт - водка "Финландия Грейпфрут". стр. 11

Няма коментари: