четвъртък, 10 април 2008 г.

Обща рекламна валута
в. Монитор
Димитър ГАНЧЕВ

Фактът, че интернет измества традиционните медии, вече е толкова банален, че чувствам известно неудобство, започвайки изложението си по този начин. Но има едно нещо, по което старите медии все още изпреварват новите, и това са приходите от реклами. За вниманието на един читател на вестник или един зрител на телевизия рекламодателите са склонни да плащат по мои сметки около 100 (сто) пъти повече, отколкото за същия този потребител, „атакуван" през интернет. Рекламата в интернет не е по-малко ефективна, но като всяко ново нещо тя е съпътствана от недоверие и неразбиране. Основната причина за това недоверие е „липсата" на механизъм, чрез който рекламодателите да измерват, оценяват и сравняват рекламата в различните онлайн медии. За разлика от печатните издания, чиито тираж поне приблизително може да бъде засечен и в които поръчаната реклама със сигурност фигурира във всички отпечатани екземпляри от даден брой, то в интернет единствено собственикът на сайта може да каже колко пъти е била показана дадена реклама и дали въобще е била показвана. За да решат този проблем, няколко от най-големите български онлайн издатели са се обърнали към реномирана анализаторска фирма, която чрез сървъри извън България ще следи в реално време посещаемостта на включените в системата сайтове и ще ги измерва по еднакъв начин, с еднаква „валута". Така рекламодателите ще могат да са сигурни, че получават това, за което плащат, и това ще спомогне за прехвърлянето на по-големи бюджети от традиционните медии към интернет. А увеличаването на рекламните приходи означава повече и по-качествено съдържание за потребителите и не на последно място - по-бърз достъп, тъй-като с таксата си за интернет ние плащаме само връзката от нас до доставчика, а връзката от доставчика до сайта се заплаща от рекламните приходи. стр. 27

Няма коментари: