четвъртък, 8 май 2008 г.

БТК отчете печалба от 31 млн. лв. за три месеца

Монитор - 16 стр.
БТК отчете печалба от 31 млн. лв. за три месеца


Консолидираната печалба на БТК за първото тримесечие на 2008 година е в размер на 31,32 млн. лв. спрямо 45,58 млн. лв. към 31 март 2007 г. Това показват данните от отчета на дружеството, представен от БФБ-София, цитирани от Investor bg. Неконсолидираната печалба на телекома за периода януари-март възлиза на 60,37 млн. лв., което представлява спад от 17,9% на годишна база. Нетните приходи от продажби на неконсолидирана база към края на март достигат 227,34 млн. лв., или с 8,13% по-малко от първите три месеца на предходната година. Общите разходи за дейността падат с 1% до 164,87 млн. лв. Нетният паричен поток от оперативна дейност е положителен, на стойност 82,62 млн. лв. спрямо 90,51 млн. лв. да периода януари-март 2007 г. Консолидираните приходи от продажби са на стойност 253,6 млн. лв. в сравнение с 254,96 млн. лв. година по-рано. На 14 април тази година акционерите на компанията гласуваха за разпределяне на нетен дивидент на акция в размер на 1,51 лв.
четвъртък, 8 май 2008 05:13:37

Няма коментари: