неделя, 4 май 2008 г.

Благородните каузи

сп. Мениджър - 100 стр.
Благородните каузи
Реализирането на една социално отговорна идея става с партньори, които са мотивирани и винаги готови да помагат, казва Радослава Ганозова, мениджър „Корпоративни комуникации" в „Актавис" - България
- Госпожо Ганозова, „Актавис" е сред първите български дружества, които наложиха корпоративната социална отговорност като част от политиката на компанията. Защо бе избран този път на развитие?
- За нас това е въпрос на корпоративна култура. Ние сме най-голямата българска фармацевтична компания, до момента сме инвестирали близо 75 млн. евро в България, в компанията ни работят близо 2600 души. Като лидери в нашия бранш за нас е от изключително значение да бъдем отговорни както към бизнеса си, така и към общността, в която го развиваме. Аз винаги съм бягала от клишетата и определенията за това що е корпоративна социална отговорност, защото тя е нещо, което или чувстваш като необходимост, или не. В "Актавис" осъзнаваме, че имаме волята и финансовия ресурс да направим нещо добро. Когато срещнем партньори, които ни помагат с ноу-хау и мотивация, добрите дела стават факт. Често ме питат: това популизъм ли е? Съзнавам, че границата е много тънка, но нашите дивиденти са удовлетвореността, че си направил нещо добро, което е полезно и се оценява.
- Кои проекти „Актавис" е реализирал досега в тази насока? Какви нови идеи и проекти имате?
- "Актавис" предлага достъпни лекарства за качествен живот. Качественият живот включва и чиста, приятна обществена среда, в която с удоволствие да се разхождаш и да повлияе положително върху емоциите ти. Ето защо започнахме с
"Градинката на здравето" в центъра на града, за която продължаваме да се грижим. Очевидно е, че подобен проект има своите достойнства и полезност, защото малко по-късно подобна идея беше осъществена и от други големи компании, което е доказателство, че инвестицията наистина си заслужава. "Достъпност" е другият много важен фактор както за нас като фармацевтични производители, така и за обществото ни. Ние в "Актавис" разбираме тази дума в много аспекти - както като производител на достъпни лекарства, така и като компания, която може да помогне за това културно-историческите обекти у нас да са достъпни за хора с увреждания. Една благородна цел, зад която "Актавис" твърдо застана. Ето защо построихме рампата към храм-паметника "Св. Александър Невски" - огромен проект, с който изключително много се гордеем. Предстои да построим подобна рампа и към катедралата във Варна в края на месец май. На 1 юни ще организираме и голям празник на детската площадка на "Актавис" около езерото Ариана. Предстои да направим и много дарения под формата на медикаменти.
- Следва ли „Актавис" изцяло корпоративната линия за социална отговорност на компанията майка, или прилага и свои локални инициативи?
- "Актавис" е петата най-голяма генерична фармацевтична компания в света, представена на над 40 световни пазара. На корпоративно ниво осъзнаваме, че всеки пазар има своята специфика и нужди, ето защо имаме свободата да осъществяваме проекти, които считаме, че са значими и полезни за съответния пазар.
Единствената програма, която е корпоративна в "Актавис" и се осъществява в няколко европейски столици, включително и в София, е програмата за превенция на тийнейджърите от употреба на наркотици. Този проект се осъществява от организацията "Европейски столици срещу дрогата" (European Cities Against Drugs) и е изцяло спонсориран от "Актавис Груп".
- Кое е най-важното за една компания, за да развива социална отговорност - да е богата, да е обществено ангажирана, да има визия за тази дейност? Може би всичко това заедно или нещо друго?
- Аз бих започнала с това, че ако една компания инвестира в социално отговорни проекти, значи тя е осъзнала тази необходимост. Аз лично следя как се развива социалната дейност у нас и отчитам, че все повече благородни дела стават факт. Инициативите са различни, много интересни и най-вече много полезни. Разбира се, че основен фактор в тази насока е наличието на финансов ресурс и ясна визия какво ще подкрепиш. Но бих допълнила и нещо много важно, което споделям от опита си в "Актавис" - изключително е важно партньорството. Компанията сама не може да осъществи изцяло своята идея, ако до себе си няма партньори, които също да са мотивирани и да помагат. В "Актавис" сме благодарни, че намираме желание за партньорство както от държавните институции, така и от неправителствения сектор. В крайна сметка става въпрос за едно добро дело повече.
- Вие сте мениджър „Корпоративни комуникации" в „Актавис" вече 3 години. Какъв е вашият личен успех на тази позиция? Вие лично как приемате социалната отговорност?
- Личният ми успех е фактът, че имам удоволствието да бъда част от екипа на "Актавис" - амбициозен, проактивен, човечен, даващ възможност за професионално развитие. Признавам, че когато се присъединих към компанията, в общественото пространство името "Актавис" почти не беше познато. Три години по-късно "Актавис" вече е лидерското име в българската фармацевтична индустрия. Продължавам да бъда лектор на европейски конференции, посветени на силния бранд, и винаги представям "случая "Актавис -България". Много от колегите ми в тези конференции изказват своите адмирации за това какво е успял екипът на "Актавис - България" да осъществи в рамките само на три години. Като член на Европейската асоциация на комуникационните мениджъри ще бъда домакин от името на "Актавис" на една от срещите на асоциацията, свързана с добрите практики в налагането на бранд. Всички тези факти сами по себе си показват моята лична удовлетвореност. Но има нещо съществено - моите успехи нямаше да са факт без моите колеги и тяхното доверие.
По отношение на социалната дейност - при мен тя е въпрос на вътрешно усещане и необходимост. В "Мото-Пфое" четири години бях координатор на "Дарителската програма на "Форд" за опазване на културното и историческото наследство" и това ми доставяше голямо удоволствие.
Сега за мен и екипа на "Актавис" няма по-голяма награда от това да видим човек в инвалидна количка да влиза в храма или да ни благодарят за това, че се грижим за една приятна, зелена за всички градинка. "Актавис" заслужава това признание.
***
РАДОСЛАВА ГАНОЗОВА е родена в Смолян. От 2000 до 2005 г. работи в "Мото-Пфое", където отговаря за "Маркетингови комуникации" на марката Ford. През 2005 г. се присъединява към екипа на "Актавис". Разработва и организира цялостната комуникационна, рекламна и социална дейност на компанията. Има висше образование по международен туризъм. Завършила е програмата "Професионален мениджмънт" към Open University London. Преминала е обучение по "Кризисен PR", "Вътрешни комуникации", "Силният бранд", "Публична реч", "Презентационни умения". Участва като лектор в различни европейски конференции, свързани с добрите практики в налагането и успешното комуникиране на бранд. Член е на Европейската асоциация на комуникационните мениджъри (EACD).
неделя, 4 май 2008 04:19:20

Няма коментари: