събота, 10 май 2008 г.

Как се омайват медии

Поглед - 17 стр.
Как се омайват медии
Светла АСПАРУХОВА

Ежедневно всеки един от нас е атакуван от Все повече пиар и рекламни кампании, от нарастващото присъствие на хиляди фирми, които се опитват да наложат своя марка, продукти и/или услуги на пазара, или пък да изградят личностен имидж в обществото. Това налага умножаването на средствата и техниките за влияние върху общественото мнение.- Един от основните проблеми обаче е недостатъчното внимание, което се отделя на пиара и в известен смисъл, неточното му тълкуване. Доста често подготвянето на прессъобщения и изпращането им до медиите са единственото, което се разбира под пиар. Всъщност ключовата дума за пиар е комуникация. Комуникация с медии, клиенти, партньори. Необходимо и задължително условие за един пиар специалист е да умее да общува с всякакви хора. Една от основните стъпки при организирането и изграждането на пиар кампания е комуникацията и работата с медиите. Тъй като пиар е техника за постигане на необходима доза публичност, както и за удостоверяване на самоличността, той трябва да насърчава медиите да публикуват материали за обекта на пиар кампанията. Всъщност, ако една информация трябва да бъде разпространена чрез средствата за масово осведомяване, тогава неизбежно трябва да се отдели време и внимание на репортерите и изданията, за които те работят. Веднага след като получат новата си задача, репортерите започват да търсят начини да съберат повече информация, за да подготвят материала си. Пиарът е предпоставка за по-достоверна информация, поднесена по подходящ начин и целяща изграждане на доверие у потребителите и обществото. Стъпките при създаването и реализирането на пиар кампания са базирани на информацията и нейния анализ. Затова, колкото по-точна, ясна, правилно структурирана и аргументирана е информацията, която пиар специалистите подготвят за медиите, толкова по-точно и ясно ще бъде посланието, което репортерите ще отправят към аудиторията. Пиар кампаниите изискват отделяне на повече време, защото са разположени върху голям период от време и дългосрочни стратегии, затова и нарастването и популяризирането стават по-бавно. Това обаче гарантира правилно и положително възприета информация, защото е имало достатъчно време тя да бъде анализирана и обяснена на аудиторията. Затова комуникацията с медиите е особено важна при изграждането на пиар кампаниите. Всъщност всички необходими изисквания за провеждане на успешна пиар кампания са наличие на добър екип, опит, добра комуникация с медиите, познаване на материята, обект на кампанията, изграждане на стратегия и планиране на публикациите в средствата за масово осведомяване и не на последно място е доверието между пиар консултант и клиент. Липсата на едно от тези изисквания би могло да бъде предпоставка за провалена кампания. Светла Аспарухова е собственик на пиар агенцията „Кристъл вижън". Едни от най-известните й клиенти са „Икуест" u „Светльо & The Legends ". През миналата година нейната агенция водеше кампанията на Бриго Аспарухов за кмет на София. Светла е завършила УНСС, а преди да създаде агенцията си, е работила в рекламна компания, била е завеждаш отдел „Връзки с обществеността" в БНБ и журналист във в. „Континент".
събота, 10 май 2008 07:06:53

Няма коментари: