четвъртък, 8 май 2008 г.

Министерството на културата организира Ден на междукултурния диалог


Министерството на културата организира Ден на междукултурния диалог


дата : 8 май 2008 г. 10:14 ч.


Във връзка с решението на Европейския парламент и Съвета на Европа 2008 година да бъде обявена за Европейска година на междукултурния диалог, Центърът за развитие на човешките ресурси и Министерството на културата организират Ден на междукултурния диалог.
По време на празничния ден ще бъдат представени успешни европейски проекти на български образователни и културни институции, които насърчават развитието на междукултурния диалог в Европа.
Предвидено е участието на деца, които чрез музика, рисуване и писано слово ще покажат своята съпричастност към междукултурното общуване в Европа.

Няма коментари: