събота, 10 май 2008 г.

Женските издания привличат 44% от рекламата в списанията

Класа - 11 стр.
Женските издания привличат 44% от рекламата в списанията
Боян МОМЧИЛОВ

Аудиторията на седмичните и месечните издания става все по-профилирана и лоялна Положителното икономическо развитие и нарасналата покупателна сила на българите през последните 5-6 г. рефлектира и върху моделите на потребление на медии, в частност и върху пазара на печатни издания. Поради специфичния стадий на икономическо и политическо развитие преди 10 г. обществото в много по-голяма степен се вълнуваше от политическата сцена и се информираше основно от всекидневните издания. В момента тази информационна нужда от новини в голяма степен е иззета или най-малкото дублирана от интернет и по-специализираните обобщаващи седмични издания. Преди няколко години българите преоткриха в лицето на седмичните и месечни списания онази част от периодичната преса, която задоволява съвсем различни нужди - най-вече развлекателни. В трудните години на прехода по-високите цени на месечните списания "отказаха" част от аудиторията и значително малка част от българите предпочитаха този тип издания. Ниският брой читатели се отрази неблагоприятно върху пазара на списания най-вече като брой и качество на изданията. В момента пазарът на списания е различен. Последните 5-6 г. в България се появиха световно известни марки в различни жанрове като Playboy, Business Week, Cosmopolitan, National Geographic, FHM, Elle, Arnica, Max, Brava Casa, Auto Build и др. Наблюдава се стабилна положителна тенденция на увеличение на читателите. Като цяло хората, които посягат към списанията, са в активна възраст, с високо образование и доходи над средните за страната, което ги превръща 6 атрактивна за рекламодателите целева група. ТВ План THC провежда регулярни изследвания на читателските аудитории на списанията сред градското население на възраст 15-60 г. от 2003 година. Анализът на данните за първите тримесечия на периода 2006-2008 г. показва ръст на четящите месечни издания изобщо. Ако през 2006 г. те са били около един милион (30% градско население, възраст 15-60), то през 2008 г. аудиторията на този тип издания вече е милион и двеста и петдесет хиляди. Като цяло нарастването на броя читатели е валидно и за седмичните, и за месечните списания. Наблюдаваните тенденции на пазара на списания говорят за оформянето на една все по-ясно профилирана аудитория по отделни заглавия. Броят на разлистваните от един човек издания no-скоро намалява, като за първото тримесечие на 2008 г. делът на четящите по повече от едно седмично списание сред четящите седмични списания е 45%, докато през 2006 г. е бил 55%. Подобна тенденция се наблюдава и при месечните издания, където челите повече от едно заглавие от изобщо четящите месечни списания са 44% (2008 г.) в сравнение с 52% през 2006 г. Тясната специализация на списанията и успешното им таргетиране резултира в увеличение на лоялната аудитория. В сегмента месечни списания безспорно най-голям брой издания са насочени към жените. В класацията на най-четените месечни издания (ТОП 20) почти половината заглавия са списания, ориентирани към дамите. Сред тях по показател брой редовни читатели на челните места се позиционират Cosmopolitan, "Жената днес", "Грация" и "Коса и стил". Още от самото си навлизане на пазара Cosmopolitan се превърна в лидер при дамските списания и в момента се предпочита редовно от над 110 хиляди читатели. Изданието на- мира своята аудитория сред по-младите жени на възраст 15-29 г. Традиционно силно е и "Жената днес". Списанието, което скоро ще навърши 63 години от създаването си, привлича 75 хиляди редовни читатели, най-вече сред зрелите дами, но и успешно подмладява аудиторията си - "Жената днес" е най-четеното месечно списание и сред потребителките в по-млада възраст (30-45 г.). Нарастването на броя на редовните читатели на месечните списания привлича рекламодателите и рефлектира в увеличение на рекламните бюджети в печата за 2007 г. През 2007-ма се регистрира ръст от 11,4% на рекламата в печата спрямо предходната година. Тенденцията на увеличаване на дела на реклама в списания (седмични и месечни) за сметка на вестниците (национални всекидневници и седмичници) продължава - от 42% през 2006 г. през следващите 12 месеца списанията са привлекли 47% от пресрекламата като стойност, докато вестниците бележат спад от 5 пункта. При задържане на тази тенденция след година-две може да се очаква изравняване на позициите на сегментите списания-вестници. През 2007 г. обемите в месечни списания нарастват с една четвърт, като без съмнение този ръст се дължи и на влизане на пазара на световни брандове, като Амка, и утвърждаване на насочените към мъжката аудитория МАХ и FHM. И по отношение на приходи от реклама сегментът месечни списания е доминиран от женските и модни заглавия, които акумулират 44% от рекламните инвестиции. Отново водещи в класацията са утвърдените вече "Ева", Elle, Cosmopolitan, "Жената днес", "Грация". Следва категорията "мъжки списания" с дял 16%, а на трета позиция се класират месечниците за дома - обзавеждане и дизайн. Какво се рекламира в списанията, насочени към жените? За никого не е изненада, че 40% от инвестираните в реклама пари са на производители на козметика (в това число парфюмерия и декоративна козметика), а една трета - от световните модни марки. Козметичните гиганти Beiersdorf и VICHY инвестират между 1/4-1/5 от рекламните си бюджети в печатни издания. Прави впечатление, че продуктови категории, като "Телевизии", където bTV е най-активен рекламодател, и "Автомобили", увеличават бюджетите си в дамските списания.
събота, 10 май 2008 05:40:54

Няма коментари: