петък, 9 май 2008 г.

Забранява се рекламата в интернет на лекарства с рецепта

Дневник - 5 стр.
Забранява се рекламата в интернет на лекарства с рецепта

Кабинетът забрани рекламирането в интернет на лекарства, които се отпускат по лекарско предписание. Това е в духа на кампанията на Европейската комисия да ограничи пряката реклама и директния достъп на пациентите до медикаментите с рецепта. Предлага се също въвеждането на определение за фалшив лекарствен продукт, както и санкции за тези, които произвеждат, внасят, продават, съхраняват и предоставят за употреба такива препарати. петък, 9 май 2008 05:19:44

Няма коментари: