сряда, 7 май 2008 г.

EС заделя повече средства за реклама на виното

Дневник - Компании&Финанси - VIII стр.
EС заделя повече средства за реклама на виното
Екатерина СТОИЛОВА

Реформата в сектора е в ход от лятото До три години субсидиите за кризисна дестилация постепенно ще бъдат премахнати, като средствата ще се пренасочват за реклама на европейските вина в държави извън общността. Това предвижда реформата във винения сектор, окончателно одобрена от Съвета на министрите в ЕС в края на април. Промените влизат в сила от 1 август 2008 г. Най-големите производители на вино трябва да преструктурират лозарството в съответните държави, като въведат доброволна схема за изкореняване на непроизводителните насаждения и ограничат излишъците от вино. Конкуренцията от Южна Америка, Австралия и Нова Зеландия принуди Европейската комисия да промени правилата на субсидиране в сектора, така че секторът да устои на навлизането на евтините вина. Според плана за реформа до пет години лозовите насаждения в производителните региони се очаква да намалеят с 12%, като бъдат изкоренени над 1.7 млн. дка. За изпълнението на реформата се планира да бъдат заделени 2.4 млрд. евро до 2016 г. Българските производители почти не отговарят на условията за доброволно изкореняване на лозя, затова и малка част от тях ще кандидатстват за субсидии, смятат експерти. Изискванията на ЕС са в последните три години лозарите да са предавали определени количества вино за преработка във винпромите, които трябва да се докажат със съответен документ, с който българските фермери не разполагат. Страната ни обаче може да се възползва от националните програми за реклама на вино в трети страни. За седемгодишния период до 2013 г. виненият сектор ще разчита на 166 млн. евро субсидии. Разпределението им ще стане с оперативната програма за подкрепа на сектора, която трябва да бъде представена в Брюксел до края на юни. До края на годината се очаква тя да бъде одобрена, така че фермерите ще могат да кандидатстват за подпомагане едва в началото на 2009 г. Национални финансови пакети ще позволят на държавите членки да приложат конкретни мерки, съобразени със спецификата на лозарския сектор. Средства ще се отпускат освен за популяризиране на продукцията в трети държави също и за преструктуриране или преобразуване на лозови масиви, инвестиции в модернизирането на производствената верига и в нововъведения, нови мерки за управление на кризите и опростено, отделено от производството подпомагане.
сряда, 7 май 2008 04:52:18

Няма коментари: