петък, 7 ноември 2008 г.

100% достъп до интернет след 2 години

24 Часа - 8 стр.
100% достъп до интернет след 2 годиниДо 2010 г. 100% от населението на България ще има достъп до компютър и интернет на не повече от 20 км от вкъщи. Това предвижда стратегия за разширяване на интернет покритието, каза Румен Трифонов от Държавната агенция по информационни технологии и съобщения. Планът ще е готов до началото на 2009 г.
Развитието на широколентовия достъп ще е на базата на публично-частно партньорство. Трифонов посочи, че в началото на 2008 г. у нас има 528 хил. широколентови връзки, от които 27% са през DSL.
петък, 7 ноември 2008 05:18:12

Няма коментари: