вторник, 4 ноември 2008 г.

Нина Мирчева, PR мениджър в M-Tel: Кризата ще помогне на PR да е по-гъвкав и креативен

Пари - 26 стр.
Нина Мирчева, PR мениджър в M-Tel: Кризата ще помогне на PR да е по-гъвкав и креативен

Боряна НИКОЛАЕВА

PR експертът вече извоюва своето място на комуникатор, стратег и съветник в големите компании у нас
***
Визитка
► Започва кариерата си като репортер и водещ в пловдивското частно радио Канал Ком. Там работи около 3 години.
► Изглежда, числото 3 е определящо за кариерата й, защото следващите 3 години е PR на Булгаргаз, след това 5 години PR на столичното електроразпределение и още 3 години PR в ЧЕЗ.
► От декември миналата година оглавява PR дирекцията в M-Tel.
► Член е на управителния съвет на Българското дружество за връзки с обществеността.
***
► Госпожо Мирчева, как е организиран PR в толкова голяма компания, каквато е M-Tel?
- Той е обособен в дирекция Корпоративни комуникации. В по-големите международни компании PR е разширил ролята си до комуникатор. От само PR, който поддържа и управлява връзките с медиите, сега повечето PR специалисти са комуникатори - отговарят за вътрешните и външните комуникации, за организирането на събития. Тези комуникационни звена много често отговарят и за CSR политиката на съответната компания. В M-Tel е точно така - имаме три основни направления - външни, вътрешни и CSR комуникации. Освен това екипът тук е чудесен!
► Каква е ролята на PR за успеха на дадена компания?
- Това е микс от много роли. В българските компании PR извоюва статута на съветник, участва в проектите не само в техния краен етап, но и в много по-ранен момент - по време на тяхното създаване и разработването им. Множество идеи, реализирани от компанията и определящи нейната политика, се раждат именно в PR звеното. По този начин може да се избегнат определени проблеми, свързани с комуникацията, целите и резултатите, а и самата комуникация може да се планира много по-рано. Освен това в големите компании PR е много важен съветник за вътрешните комуникации, в които също се прилагат принципите и правилата на PR.
► В последно време CSR политиката е все по-важен приоритет за компаниите.
- Да, социално отговорната политика отдавна премина границите на обикновения PR. Тя вече е мисия, която е сериозно вплетена в бизнеса на компанията. Ролята на комуникатора е не само да представя CSR активностите на дадена компания и да организира събитията, а и да определя стратегията, посоката и областите, които имат нужда от подкрепа. Както PR дейностите, така и CSR политиката са комуникационни стратегии и затова вървят ръка за ръка.
► За или против адаптирането на чужди PR кампании сте?
- Принципно аз съм за. С уговорката, че трябва да се адаптира много внимателно. Ако си зададем въпроса има ли смисъл да откриваме топлата вода, когато има вече успешно измислени стратегии и кампании, ще видим, че е много по-разумно да ги приложим. Ако се прецени, че една кампания може да има успех на местна почва, спокойно може да се използва. Пример за подобни успешни практики е роуд шоуто, което доскоро не беше познато у нас. То е комуникационен процес, който е привнесен отвън и определено има успех и у нас. Както към всяка PR кампания и тук трябва да се подхожда много внимателно и не бива да се създават очаквания, по-големи от тези, които в действителност може да бъдат постигнати. Това е основен принцип, който смятам, че е редно да се следва в тези практики.
► Ще пострадат ли PR бюджетите от финансовата криза?
- Всяка криза е и предизвикателство. Няма как да не се отрази на бюджетите и на поведението на компаниите. България не е самотен остров и неминуемо кризата ще се усети у нас в различни сфери и аспекти. От друга страна, тази ситуация може да ни научи да управляваме бюджетите много по-разумно и оптимално. Може да ни научи на по-стриктно планиране, на по-ясно целеполагане. Когато ръцете ти са до известна степен вързани, тоест ограничен си от определен бюджет, тогава в помощ идва креативното мислене. Кризата ще помогне на PR да се обогати с повече идеи и гъвкавост.
► Кои са опорните точки на една успешна PR кампания?
- Подготовката е изключително важна за успеха на една кампания. Трябва да си наясно за каква целева аудитория работиш, да определиш целите си и да знаеш къде отиваш. От голямо значение е и умението да планираш нещата във времето. В процеса на кампанията според мен най-необходимите неща са креативност и гъвкавост. Ако в други сфери можеш да планираш нещата до най-дребните детайли, тук невинаги те се случват по план. В PR кампаниите са намесени много други ключови хора, организации и аудитории и в хода на кампаниите те често се променят. Трябва да си подготвен
за изненади и да реагираш навреме.
► Може ли лесно да се оцени ефектът от една PR кампания?
- Да, ако имаш ясно определени и измерими цели. Не е невъзможно, не е и лесно. Най-добрият начин за измерването на ефективността според мен е статистическото проучване за нагласите. Ако искаш да постигнеш промяна в отношението на хората към компанията, това е начинът да провериш дали си успял. В много случаи резултатите
се измерват в брой и обем публикации. Би могъл да се приеме и този подход, ние също го използваме, но по-важното е да се види как те са се отразили на мнението на хората.
► Каква е вашата прогноза за развитието на PR пазара у нас?
- Колкото повече чужди компании навлизат у нас, толкова повече чужди агенции ще идват паралелно с тях. Пазарът е наситен и добре развит. Навлизането на нови играчи ще продължи, стига кризата да не ни се отрази толкова сериозно, че драстично да намалеят чуждите инвестиции. PR пазарът у нас е развит на различни нива - имаме големи агенции, които обслужват големи клиенти, по-малки агенции, които обслужват малки клиенти. Структурата на бизнеса има своето огледално изображение в структурата на PR. Бизнесът усеща значимостта на професията и тя ще бъде все по-търсена. В големите компании се работи паралелно с вътрешно комуникационно звено и външна агенция.
***
Текст под снимка
В PR бизнеса трябва да си подготвен за изненади, казва Нина Мирчева

вторник, 4 ноември 2008 04:28:49

Няма коментари: