петък, 7 ноември 2008 г.

Българският бизнес подготвя етичен кодекс за саморегулация в рекламата

БНР (Хоризонт) - Преди всички 06:04 ч.
Българският бизнес подготвя етичен кодекс за саморегулация в рекламатаВодещ: Може би е добре любителите на пиво, а и всички, които са загрижени за чистотата на рекламното пространство у нас да се вслушат в следващия репортаж. Българският бизнес подготвя свой етичен кодекс за саморегулация в рекламата, която ще заимства и част от действащите правила за етична реклама на пивоварите. Предвижда се да действа обществен съвет за саморегулация, в който да влизат и журналисти.
Репортер: От 1937 година функционира един кодекс на Международната търговска камара. В Румъния са натрупали известен опит в областта на саморегулацията. Защо България изостана толкова в този процес
„Темпото на развитие на саморегулацията е темпо на развитие и на демократичното мислене”.
„Тези правила, които са на Международната камара, те са правени в продължение на много години и там има разпоредби, които касаят всички сфери, чувствителни към обществения интерес. Като се започне от деца, изображения на жени, разпоредби, свързани с храни, алкохоли и т.н. и се стигне дори до околна среда.”
Репортер: Това обясняват Ели Герганова и Ивана Радомирова, ангажирани с работата на Обществения съвет за саморегулация в рекламата. Смисълът на саморегулацията за бизнеса:
„Да помисли за това какъв принос е индустрията. Извън мисленето за печалба и развитие на съответния технологичен продукт, да мисли и за социалната приложност. Тоест вяска една фирма да се изживява като гражданин на държавата”.
Репортер: Конкретните ползи на саморегулацията за отделните компании. Преди една реклама да излезе на пазара, тя може да мине етап на предварително одобрение.
„Всяка компания безплатно има право да поиска такава предварителна консултация. Трябва да се покани този независим съвет от трима представители – журналист, рекламист, юрист. Разглежда се, коментира се с тези трима експерти и ако някъде има дори съмнения, че би могъл да бъде нарушена на първо място законодателната уредба на страната и след това нашите правила, се дава препоръка това нещо да се оправи.”
Репортер: Пивоварите вече имат свои вътрешни правила за етика в рекламата, разказва Ивана Радомирова. Какви са гаранциите, че компаниите не са в скрито съгласие за дадена реклама?
„Постмониторингът се извършва на практика от всички компании, които по между си в колкото и добри отношения да са, те са конкуренти и никой няма да допусне, един път, самият имидж на индустрията по този начин да бъде накърнен, а втори път от гледна точка на самите правила за добра практика в конкуренцията.”
Репортер: Ако не вярвате, че рекламата се съобразява и с културните традиции на дадена страна, чуйте аргументите:
„Има страни, в които по определени въпроси са много по-чувствителни, отколкото в някакви други сфери. И в тези случаи не може да се изисква еднозначно прилагане на правилата в единия край на Европа или в другия край на Европа. Примерно в едни страни е прието жените да са някакъв идол. Често пъти там се допуска и някакви малко по-фриволни в това отношение закачки. В други страни това е много строго и се счита за дискриминация. Една реклама в Италия, в която жената е показана в по-предизвикателно облекло, би била приета абсолютно нормално и никой не е считал, че по този начин са нарушени правата. В други страни, мисля, че конкретният случай беше в Ирландия, тази реклама, понеже тя е била мултинационална, се е счела за голяма обида и тя била забранена.
Репортер: Какво означава овластяване на консуматора в целия този процес?
„В Европа като че ли забелязвам някаква тенденция на замяна на думата защита на потребителя с думата овластяване, той да има властта на бъде уважавания член на обществото, уважавания от бизнеса член. И всеки един бизнес в крайна сметка цели някакъв потребител.
петък, 7 ноември 2008 08:54:43

Няма коментари: