сряда, 21 май 2008 г.

Европа натиска и за саморегулация в рекламата

Дневник - 5 стр.
Европа натиска и за саморегулация в рекламата
Албена БОРИСОВА

Под натиска на европейските директиви в България ще бъде въведена саморегулация на рекламата. Това стана ясно преди общото събрание на Обществения съвет за саморегулация вчера. Организацията е създадена през 2001 г., но досега реално не е развивала дейност. В обществения съвет в момента на доброволен принцип са се включили 25 членове - продуценти, медии, рекламни агенции, рекламодатели. Те планират да активизират работата му заради приемането на новата директива на ЕС за аудио-визуалните услуги. Тя трябва да влезе в сила от есента на 2009 г. и задължава всички държави членки да прилагат саморегулация на рекламата. Идеята на съвета е да бъдат приети общи правила за реклама, които да се спазват доброволно от фирмите, рекламните агенции и медиите. Правилникът ще бъде създаден на основата на Кодекса на международната търговска палата, който се прилага в почти всички държави от Европа. След приемането им всеки засегнат клиент ще може да се оплаче и, ако се наложи, рекламата ще бъде спряна или коригирана. Общите стандарти ще се отнасят не само за рекламни съобщения, но за цялостната търговска комуникация. Стартът на саморегулацията става с помощта на Европейския алианс за рекламни стандарти (EASA). В него членуват 32 държави, като практиката в тях показва, че обикновено само 20% от всички подадени жалби са основателни и водят до спиране на клипове или сваляне на билбордове.
сряда, 21 май 2008 05:29:05

Няма коментари: