сряда, 29 април 2009 г.

СЕМ удължи лицензите на bTV, Нова тв и TV2

Класа - 11 стр.
СЕМ удължи лицензите на bTV, Нова тв и TV2Съветът за електронни медии (СЕМ) удължи срока на програмните лицензи на bTV, Нова тв и TV2 до края на аналоговото радиоразпръскване в България, но не повече от 15 години, съобщиха от регулатора. Съветът прие и методически указания за предстоящите радиоконкурси. Надзорниците гласуваха и решение, с което вписват служебно всички оператори с лицензи и регистрации за създаване на радио- и тв програма, които са представили в срок необходимите документи. СЕМ заличи всички оператори с регистрации, които не са представили в срок документите си, съгласно ЗИД на ЗРТ. Регулаторът определи вчера двама свои експерти, които ще участват в експертните комисии при провеждането от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) на двата конкурса за издаване на лицензи за цифрово радиоразпръскване с национален обхват. Те ще се проведат на 14 май и на 2 юни тази година.

Няма коментари: