петък, 1 май 2009 г.

83% от децата общуват в мрежата

Политика - 10 стр.
83% от децата общуват в мрежатаОнлайн общуването е най-разпространеното занимание на младежите в интернет. Това показват данните от изследване на НЦИОП за рисковете пред децата в мрежата, възложено от фондация "Партньори -България". Проучването е по инициатива на евррдепутатките Илиана Йотова /ПЕС, БСП/ и Филиз Хюсменова /АЛДЕ, ДПС/. Проведено е между 2 и 14 март в София, Бургас, Варна, Плевен и Пловдив. В училища и компютърни клубове са интервюирани 800 ученици от V до XI клас.
В повечето случаи младежите възприемат чатенето като игра, в която могат да дорисуват своята личност или да си измислят нови качества. Защитени от анонимността си в мрежата, те общуват по всякакви въпроси, които ги вълнуват, търсят „сродни души", контакти и лични срещи. Сред родителите като че ли преобладава мнението, че в къщи е по-сигурно, макар че част от тях да не знаят какво прави детето им, когато е насаме в чата. Според собствениците и администраторите на клубове обаче има немалко родители, които им поверяват децата си и смятат, че и в клуба те са достатъчно защитени. Учителите чувстват своята отговорност и недостатъчната си компетентност по въпроса и биха възприели всякакви форми на допълнителна информация и обучение по темата. Ролята на учителите и училището в случая малко незаслужено се подценява както поради по-ниския престиж на учителската професия, така и поради по-слабата компютърна грамотност на педагозите. Най-раздвоени в позицията си са хората, чиито бизнес са интернет клубовете - те си дават най-ясна представа за рисковете от честите и продължителни контакти в мрежата и наред с това печалбата им зависи от по-големия брой редовни и пристрастени посетители.
Рисковете от запознанствата чрез мрежата се разглеждат по-скоро като възможна, а не като реална опасност и от децата, и от възрастните. Наред с това възрастните посочват реални примери за контакти по интернет с педофили, но по-скоро като частни случаи, а не като първостепенна опасност. Младежите доста неохотно споделят с възрастни заниманията си в интернет и затова не може точно да се прецени реалната степен на риска.
Рисковете от запознанствата по интернет засега не са в центъра на вниманието, защото са част от комплекс ежедневни опасности за съвременните младежи - продължителното стоене пред компютър, което физически и психически натоварва подрастващите; игрите, в които има предимно агресия; сайтовете с автентични кадри на насилие и порнография; разпространението на наркотици около и в интернет клубовете (според родителите дрога се разпространява и употребява в клубовете, а според собствениците - около тях); неграмотността в буквалния смисъл независимо от компютърните умения. Темата засега не е във фокуса на общественото внимание. Една от причините е, че досега в България не е имало драстичен случай на злополука с дете след запознанство в мрежата, който да предизвика остри реакции. Над 90% от интервюираните посочват, че ползват интернет всеки ден или няколко пъти в седмицата. 60% имат компютър в къщи. Учениците от горния курс ползват интернет по-често от по-малките, момчетата - по-често от момичетата. Два пъти повече момчета в сравнение с момичетата посочват, че ползват интернет в клубовете. Най-рядко се ползва интернет в училище - три четвърти от по-малките ученици и половината от по-големите че никога не ползват интернет в училище. Предпочитаното време на денонощието за занимания с Интернет е след обед и вечер. 22 % са в мрежата винаги, когато имат свободно време. Най-разпространенните занимания на младежите в Интернет са онлайн общуването (83%), онлайн игрите (76%), електронната поща и свалянето на различни програми, музика и филми. По-често за общуване ползват интернет момичетата и младежите на възраст 15-18 години, а за игри - момчетата и учениците на възраст 12-14 години. Ползването на интернет за обучение (курсове, регистрация за изпити и др.) и пазаруването са посочени съответно от 5% и 2%. Най-често в мрежата младежите прекарват времето си като общуват онлайн. В повечето случаи това става с текстови съобщения, една четвърт от младежите ползват и гласова връзка, а 5 % - и видеовръзка. При онлайн общуване 43 % от младежите признават, че им се случва да се представят за по-големи, отколкото са в действителност. Това по-често правят момичетата на възраст 12-14 години.
След запознанство в интернет следващата най-логична стъпка обикновено е размяната на е-Mail адреси -70% признават, че това им се е случвало. 38% са се срещали с човек, с когото са се запознали в мрежата, а 35% са показвали своя снимка на познати от интернет, 34% са давали телефонния си номер. По-смели за срещи са момчетата, но по-активни са момичетата на възраст 15-18 години. Обикновено на момичетата им трябва по-дълго време, отколкото на момчетата, за да се решат на лична среща.
Времето, което е изминало между запознанството и осъществяването на следващата стъпка в общуването, е различно - е-мail адреси и снимки се разменят почти веднага, по-бавно се разменят телефони и домашни адреси; най-дълго време отнема уговарянето на лична среща. Част от младежите не винаги са искрени, когато отговарят на въпроси, свързани с контактите им в мрежата. В отговор на друг въпрос само 43 % от тях посочват, че не са се срещали с хора, с които са се запознали в интернет.
Една четвърт от осъществилите срещи признават, че им се е случвало човекът, с когото са се запознали в мрежата, да се окаже по-млад, отколкото се е представял. 21 % от младежите, които са се срещали с хора, които познават от Интернет, посочват, че човекът е бил по-възрастен, отколкото се е представял. По-често това се е случвало на момичетата, отколкото на момчетата. Сред тези, които посочват, че според тях човекът е бил с лоши намерения, по-често са момчетата, може би защото са били по-неподготвени и съответно по-шокирани от възможните намерения на своя „приятел" от чата. Една трета от младежите признават, че през последната година им сее случвало някой гастойчиво и против волята им да се опитва да разговаря с тях в интернет (да иска снимка, да уговаря среща, да води разговор по теми, свързани със секс). По-често обект на подобни настойчиви преследвания са били момичетата. Младежите като цяло са склонни да приемат, че е по-опасно да съобщават личните си данни на свои виртуални познати, отколкото да се срещат са хора, с които са се запознали по интернет. Обяснението на този на пръв поглед нелогичен извод е, че на среща младежите обикновено отиват след по-дълго общуване и с представата, че човекът, с когото се срещат, на практика не е непознат и затова не е опасен за тях.
27 % от младежите смятат, че за тях няма опасности при ползването на интернет, 18% не могат да преценят. Една трета посочват вирусите като най-голяма опасност при ползването на мрежата.

Няма коментари: