петък, 1 май 2009 г.

Кабинетът съвсем се оплете за фирмата с Кръстева

Дневник - 3 стр.
Кабинетът съвсем се оплете за фирмата с Кръстева

Павлина ЖЕЛЕВА

Основни параметри на сдружаването на правителството с едрия медиен собственик Ирена Кръстева чрез контролирания от нея ИПК „Родина“ все още са напълно неясни и тепърва ще се договарят с финансовия министър Пламен Орешарски без последваща санкция на кабинета. Това става ясно от отговорите, които „Дневник“ получи от Министерството на финансите на серията въпроси, които повдига решението на правителството за създаването на смесено дружество с частната фирма. Оказа се, че сумата, с която Кръстева ще участва в общата компания, още не е изчислена, въпреки че имотите, които ще й даде правителството, вече са определени. „С оглед защита на държавния интерес правителството е преценило за необходимо оценката на имотите, с които държавата ще участва при формиране капитала на търговското дружество, да бъде определена като пазарна стойност от назначени от Агенцията по вписванията три независими вещи лица. Едва тогава ще стане ясно колко пари следва да внесе съучредителят ИПК“, обясниха от финансовото министерство. На 9 април, обаче когато беше взето решението за създаването на смесеното дружество, премиерът Сергей Станишев официално съобщи, че Кръстева ще участва в него с 60.4 млн. лв. Сумата беше обявена като разлика в оценките на имотите, които държавата вкарва във фирмата 83.3 млн. лв., и тези на ИПК - 22.91 млн. лв. Всички въпроси, в това число и свързани с изграждането на новата сграда на Националната агенция за приходите, ще бъдат уредени с акционерно споразумение, обясниха още от ведомството на Орешарски. В решението на правителството обаче вече е записано, че новото дружество ще се управлява само от съвет на директорите, в който ще има двама членове, излъчени от частния инвеститор, и един от държавата. Действията им няма да се контролират от надзорен съвет. „Едностепенната система на управление е по-гъвкавата форма за вземане на решения и осъществяване на контрола за тяхното изпълнение. На практика освен съвет на директорите в дружеството друг орган за управление и контрол е общото събрание на акционерите. Според нас тази форма на управление е по-евтиният вариант“, обясняват от министерството. Представителят на държавата в борда ще е само един, тъй като участието й в бъдещата фирма ще е под 50 на сто от капитала. Според ведомството на Орешарски миноритарното участие е предпочетено заради метода на оценка на апорта, която в този случай ще пазарна.

Няма коментари: