вторник, 21 октомври 2008 г.

Какво е Net Promoter Score

Дневник - 16 стр.
Какво е Net Promoter ScoreТова е методика за изследване на лоялността, в центъра на която е въпросът „Бихте ли препоръчали компанията на свои приятели”. Според отговора клиентите се определят като на промотъ-ри, пасивни и злословници. Промотърите са тези, които ентусиазирано препоръчват компанията или услугата, а злословниците се оплакват от нея. Net Promoter Score се изчислява като от процента на промотърите се извади процентът на злословниците. Например от клиентите на кабелната телевизия на „Евроком“ 45% са промо-търи, 31% са пасивни, а 24% - с най-малка вероятност ще препоръчат „Евроком“. При това положение NPS за тази услуга на „Евроком“ е 21 пункта (45% - 24%).

вторник, 21 октомври 2008 03:48:33

Няма коментари: