вторник, 24 февруари 2009 г.

Доц. д-р Маргарита Пешева, председател на СЕМ:В медийния бизнес ще има всичко - и фалити, и продажби

Пари - 20 стр.
Доц. д-р Маргарита Пешева, председател на СЕМ:В медийния бизнес ще има всичко - и фалити, и продажби

Боряна НИКОЛАЕВА

- Госпожо Пешева, кой всъщност ще спечели от цифровизацията на телевизионния ефир?
- Зрителят трябва да е главният печеливш от цифровизацията. Новата цифрова платформа позволява на една честота да се излъчват от 4 до 6 програми, което е далеч по-ефективно усвояване на спектъра в сравнение с аналоговата платформа. Втората голяма печалба за зрителя е плурализмът на медийното съдържание. Цифровата телевизия означава много повече програми и допълнителни услуги, тя е безплатна и достъпна за всички. Това, разбира се, не гарантира автоматично тяхното високо качество.
- В процеса на цифровизация кой може да се окаже най-големият проблем?
- Това у нас може да бъде консерватизмът на зрителя, който навреме трябва да е информиран и убеден, че е нужно или да се снабди с ново поколение телевизионен приемник, или да си купи приставка към стария си телевизор, чрез която ще може да гледа новите цифрови програми.
- Откъде ще се купуват set-top-box устройствата, коя компания ще ги внася и разпространява?
- Има различни видове set-top-box устройства, които предлагат на зрителя и различни услуги. Цената им също е различна - от 70 лева до 200 EUR. Кога ще започнат да се разпространяват у нас, кои фирми ще ги внасят, това са въпроси, които ще се решават занапред. Проблемът е по-скоро как българският потребител ще осъзнае необходимостта от въвеждането на цифровата наземна телевизия. И тук особено важна
ще бъде разяснителната кампания.
- Очаквате ли сблъсък на бизнес интереси?
- Нормално е да има такъв сблъсък. Той се появява при силна конкуренция. Важното е в конкурентната борба да не пострада зрителят. Всъщност главната задача на СЕМ като регулатор по съдържанието е да лицензи-ра телевизионни програми, предназначени за цифрово разпространение, които по качество и разнообразие ще задоволят високите очаквания на зрителя. СЕМ е задължен да се грижи за нормалното развитие на медийната среда, за опазването на обществения интерес. Ние отстоявахме позицията, че БНТ трябва да има самостоятелна цифрова мрежа, за да може да излъчва своите програми и максимално да задоволи обществените очаквания. Радва ме, че законодателят в специален закон ще уреди нейното цифрово бъдеще.
- Какво показва европейската практика в това отношение, кои са най-големите трудности при въвеждането на цифровата
телевизия?
- Преминаването от аналогова към цифрова телевизия е политическо решение на Европейския съюз. То е свързано с налагането на цифровата платформа чрез безплатната телевизия, която свободно се разпространява по ефирен път и е предназначена за цялата национална аудитория на една държава. В Евросъюза трудностите са от най-различно естество. Фалитите на първите цифрови мрежи в някои европейски държави показаха, че е необходимо бизнес интересите да са подчинени на потребностите на аудиторията. А тя съвсем логично иска по-разнообразни и по-качествени програми. И още, че зрителят трябва да разбере и оцени предимствата на новата телевизия, за да бъде мотивиран да я гледа.
- Смятате ли, че цифровата телевизия ще застраши по някакъв начин кабелния бизнес?
- Не мисля. По-скоро навлизането на цифровата телевизия ще стимулира неговото окрупняване, което ще намали броя на
телевизионните канали, разпространявани по кабелен път, и в най-добрия случай може да подобри тяхното качество.
- Каква ще бъде процедурата по избиране на програми за цифрово разпространение?
- СЕМ ще лицензира програми, предназначени за цифрово разпространение. Въвежда се нов публичен регистър за програми, който ще съдържа три раздела. Всеки оператор на цифрова мрежа ще има възможност да избира от този публичен регистър лицензирани телевизионни програми за цифрово разпространение, които трябва да съгласува като вид и профил със СЕМ.
- Kaкво е мнението на СЕМ за монопола, който може да се създаде при използването на цифровите мрежи?
- В становището на СЕМ по този законопроект се подчертава, че в Европа има практика да се отделя операторът на цифровата мрежа от този, който организира излъчването на програмите. В поправките на медийния закон беше въведена единната фигура на оператора на цифровата мрежа, който ще осигурява преноса и едновременно ще се грижи за съдържанието на излъчваните програми. Основен аргумент на законодателя е, че от финансова гледна точка подобно разделяне няма да е изгодно. Въпрос на подход.
- Колко телевизионни канала ще може да се гледат безплатно, след като приключат всички етапи на цифровизацията?
- В първата фаза ще има най-малко 12 национални програми, при втората фаза - още толкова, както и десетки регионални програми.
- Ще дойде ли време, когато обществените оператори ще минат на обществена издръжка чрез такси?
- Таксите на база електромер, които сега предвижда медийният закон за финансиране на обществените оператори, така и не заработиха. Вероятно в скоро време трябва да се потърси работещ механизъм за финансирането на БНР и БНТ, който да отговаря на европейските изисквания.
- Очаквате ли окрупняване при електронните медии?
- Този процес вече е факт. Окрупняването води до по-голяма финансова стабилност и дава възможност за производство и разпространение на по-качествени програми. В медийния сектор, както и навсякъде, има всичко - и продажби, и фалити. Наблюдава се известно преразпределение на рекламните бюджети от някои традиционни медии към интернет, пазарът се развива и променя много динамично. Не мисля, че кризата ще спре процесите на окрупняване и преразпределение в медийния сектор, може само да ги забави. Проблемът по-ско-ро е друг - как обединена Европа да съхрани европейското си лице, когато две трети от нейния аудиовизуален бизнес се държи и управлява от неевропейски компании. Важното е как в утрешния ден на цифровата телевизия ще съумеем да съхраним и развием своята идентичност.

Няма коментари: