събота, 28 февруари 2009 г.

Среден три

Капитал - 55 стр.
Среден три

Мара ГЕОРГИЕВА

скате да правите бизнес в Китай, но партньорът ви не знае английски, а вие - нито дума
на китайски.
Има решение. Още преди седем години изобретателят Койчо Митев получи патент за чип, който след вграждане в телефона или компютъра преобръща речта и позволява комуникация на майчин език (без значение кой) в реално време, без помощта на преводач. Митев е получил много медали и отличия от цял свят, но нито лев за фи-
нансиране на разработката си.
„Около 70% от изобретенията в страната се създават от частни лица, но държавата не ги подкрепя“, казва Живко Желев, управител на „Кеит“ - София. Компанията е сред отличените в Националния конкурс за иновативно предприятие, който се провежда за пета година.
Стефан Лилов, директор бизнес развитие в софтуерната фирма „Бианор“ - София, също мисли, че иновации в днешно време се правят трудно заради липсата на достъп до финанси. „Ние сме млада компания с адски много идеи. Но ги финансираме със собствени средства“, обясни Лилов. „Бианор“ също бе отличена в конкурса за ино-вативно предприятие.
„Софтуерният бранш е специфичен за инвестиране. Единствените активи на дружествата са човешкият капитал и лицензите. Затова не се радваме на вниманието на банките“, коментира Георги Халачев, изпълнителен директор на „Орак инженеринг“. Фирмата спечели наградата за иновативно малко предприятие на 2008 г. Според Халачев обаче тъкмо липсата на зависимост от финансови институции е една от причините софтуерните компании да не са сред силно засегнатите от глобалната криза.
Делът на иновативните фирми в България е 20% от всички предприятия в индустрията и услугите. По този критерий страната е на едно от последните места в ЕС, където процентът е 39. Това отчита иновационният индекс на българските предприятия, който е част от традиционния доклад „Иновации.бг 2009“. Документът се изготвя вече за пета година от фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Индексът показва и една добра тенденция - общият брой на българските фирми, които осъществяват иновации, се е увеличил с между 3 и 9 процентни пункта за последните две години. Около една трета от компаниите инвестират в новости всяка година, 90% от тях не намаляват бюджета си за тази цел, а половината дори са го увеличили през 2008 г. спрямо 2007 г. Около 7% до 10% от предприятията обаче въвеждат иновации спорадично. Най-много нововъведения се правят в секторите „Компютърни тех-нологии“ (80% от европейското равнище) и „Добивна промиш-леност“ (87.5%). Но фирмите за услуги продължават значително да изостават от средноевропейските показатели.
Според Руслан Стефанов, ръководител на групата „Инова-ции.бг“, почти всяка трета от фирмите отчита като основна иновационна дейност придобиването на машини, оборудване и софтуер.
Станислав Петков, председател на надзорния съвет на „Спарки груп“, смята, че кризата ще ускори плановете на компанията за иновации. „Защото само с нови машини и технологии ще можем да продължим да правим нови продукти и да привличаме вниманието на по-требителите“, казва той. „Спар-ки Елтос“ спечели наградата в конкурса в категорията за средно и голямо предприятие. Според главния изпълнителен директор Николай Кълбов фирмата ще инвестира 8 млн. лв. за обновяване и модернизиране през тази година.
***
Статистика
¦ 70% от новаторските компании извършват едновременно повече от един тип иновация - продуктова, процесна, организационна, маркетингова.
¦ За 29% иновационната дейност е в обучението на персонала, а за 22% тя е синоним на въвеждането на нови продукти и услуги на пазара, отчита „Иновации.бг 2009“.

Няма коментари: