сряда, 4 март 2009 г.

100% широколентов достъп в България до 2013-а

News.bg - У нас
100% широколентов достъп в България до 2013-аКоординационният съвет за информационно общество на свое заседание съгласува Програмата за широколентов достъп.
Документът е подготвен от експерти на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, се съобщава на официалния й сайт.
Програмата посочва като цел до 2013 година в големите градове, където живеят около 75 на сто от българите, да има 100 процента широколентов достъп (едновременно до данни, гласови и видеоуслуги при он-лайн свързаност).
Възможността да се ползва бърз интернет и он-лайн услуги трябва да се съчетае с надеждна свързаност, ниски цени за крайните потребители и високи скорости на връзката.
Програмата предвижда до 2013 година в слабо развитите райони да се осигурят около 4000 места по подобие на съществуващите телецентрове, където да се предоставят широколентови услуги на социална база.
Според прогнозите на експертите на ДАИТС до 2011 година 85 на сто от българите трябва да бъдат интернет потребители, 100 процента от българските училища да са свързани със високоскоростен интернет, поне 40 на сто от бизнеса да използва електронни услуги.
Това ще създаде условия за работа от разстояние. Към 2011 година се очаква 5 на сто от заетите да работят от дома си, 15 на сто да съчетават работата от разстояние с присъствие на работното място.
Широколентовият достъп ще стимулира и електронния бизнес, ще доведе до значително нарастване на заетостта, конкурентоспособността на националната икономика и повишаване на качеството на живот.
Програмата поставя срок до 2011 година, за да се създаде устойчива оптична инфраструктура между областните и големите градове, а до 2015 година България да се интегрира с европейските оптични инфраструктури.
Според доклада на Европейската комисия за напредъка на единния европейски пазар на електронни съобщения, през 2007 година, България е единствената държава от съюза, в която разпространението на широколентов достъп е 3 пъти по-ниско от средния показател за Европейския съюз -7.56% за България, като в слаборазвитите райони няма никакъв достъп, при среден процент 20.4% за Европейския съюз.

Няма коментари: