четвъртък, 5 март 2009 г.

Първанов подкрепи МВР за безконтролното следене в интернет

Дневник - 4 стр.
Първанов подкрепи МВР за безконтролното следене в интернет

Юлиана КОЛЕВА

Президентът пусна Закона за електронните съобщения, но с много забележки
Президентът Георги Първанов подписа в четвъртък указ за обнародване на промените в Закона за електронните съобщения, въпреки че отправи множество забележки по текстовете. Критиките му са по регламентираните в закона ограничения на достъпа на МВР до данните от мрежата, както и за разширените правомощия на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), които ще дадат възможност на комисията да издава аналогови лицензи по своя преценка. Становището на държавния глава беше разпространено от прессекретариата му. Първанов на практика се обявява за промени в правилата, по които МВР събира данни от интернет и телефонната комуникация, с които да се създаде „по-балансиран режим“. Целта била да се защитават правата на гражданите от неправомерно използване на информация, но и да се дават ефективни средства за борбата с престъпността. Преди седмица вътрешният министър Михаил Миков също каза, че ще настоява за промени в условията за достъп до трафичните данни, регламентирани в закона, приет на 19 февруари. Депутатите от БСП вече обещаха на МВР да внесат исканите от тях промени в закона веднага след обнародването му в Държавен вестник. Социалисти ще подготвят заедно с Миков новите изменения, обясни Надка Балева. От МВР настояват да отпадне изискването достъпът им до данни за интернет трафика да става само за разкриване на тежки или компютърни престъпления. Другата замисляна поправка е Законът за МВР да се запише сред законите, по които ще се иска предоставянето на информация. Така искането на данни ще може да се обосновава само с „оперативна необходимост“. Вчера Първанов подкрепи тезата на Миков, че с промените ще се затрудни работата на службите. Също както министъра и той смята, че ограниченията за използване на данните само за разкриване на тежки престъпления ще затруднят борбата със сводничеството и детската порнография. „Еднакво неоправдано е както абсолютизирането на правата на отделната личност за сметка на обществения интерес, така и неправомерното засягане на нейните права“, заявява още президентът. Според правозащитници обаче в повечето европейски страни се изисква съдебно решение за достъп до такава информация. Те напомниха, че съдилищата отговарят бързо на подобни искания от МВР, има и възможност да се събират данни, а съдебното разрешение да се вземе в 24-часов срок след това. Първанов атакува и разпоредбата на закона, с която предоставя възможност на КРС да издава разрешения за аналогово наземно телевизионно разпръскване и да приеме правилата, по които те се издават. Президентът не е убеден в правилността на това решение, защото така СЕМ няма да има възможност да контролира съдържанието на операторите, които ще излъчват с разрешение на комисията. „Въпроси поражда и текстът за отнемане на разрешението за ползване на аналогови честоти, когато те са необходими за реализиране на етап от изграждането на цифрова електронна съобщителна мрежа“, смята Първанов. „Освен всичко друго приетият закон представлява пореден опит за дистанциране на президентската институция от вземането на важни решения в областта на електронните съобщения, към които тя досега имаше отношение“, се отбелязва в становището.
***

Няма коментари: