четвъртък, 5 март 2009 г.

Ираван Хира, генерален директор на HP България:Кризата ще забави наполовина ръста в IT сектора в България

Пари - 20 стр.
Ираван Хира, генерален директор на HP България:Кризата ще забави наполовина ръста в IT сектора в България- Господин Хира, усеща ли HP някакво влияние от кризата в България и как?
- България не може да се отдели като самостоятелен остров и да не бъде повлияна от световната финансова криза. Затова вече се виждат първите сигнали на задаващата се криза. Надявам се това да е по-скоро струпване на облаци, а страната ни да остане в периферията му. За щастие нашият регион все е още е малко по-добре от държавите в Европейския съюз, но е просто въпрос на време кризата да дойде и тук.
- Кога очаквате това да стане и колко време ще продължи стагнацията?
- Трудно е да се отговори на подобен въпрос. Не мога да предвидя колко време ще продължи кризата, но се надявам тя да е по-кратка. Нашите анализи на този етап показват, че до края на годината трябва да започне да се вижда просветление. Добрата новина е, че на световно ниво кризата е възприета като доста сериозна и се предприемат мерки, част от които не са толкова ефективни. Тоест, ситуацията е малко по-контролируема, въпреки че все още икономиката буксува.
- Отразява ли се ситуацията, която описахте, на продажбите на вашата компания у нас?
- Изминалите няколко години бяха изключително успешни не само за HP в световен мащаб. Това бяха
години, в които IT секторът в България нарасна доста, бяха направени значителни инвестиции не само от държавата, но и от частния сектор. За съжаление не очакваме, че през 2009 г. ще бъде повторен успехът от миналата година. Според мен ще има ръст, но той ще бъде по-малък в сравнение с 2008 г. Не мога да кажа точно колко, но според мен той ще намалее поне наполовина.
- Къде се усеща по-голям спад - при бизнеса или при потребителите?
- За съжаление и при потребителите, и при бизнеса наблюдаваме забавяне. В потребителския сегмент ставаме свидетели на преосмисляне на харчовете и в такива ситуации информационните технологии са нещо, което потребителите е хубаво да имат, но не е необходимост на всяка цена. Затова те са готови да направят компромис с качеството на продуктите, които купуват. При бизнеса също се усеща забавяне - на първо място при индустрията. В момента се наблюдава забавяне на инвестициите от всички сектори, но то също се дължи на преосмисляне на разходите. Търсят се решения, които не повишават производителността, а оптимизират разходите, улесняват управлението на наличните ресурси и т.н. За такива решения бизнесът търси информационните технологии. Това е и възможността на IT сектора в условията на криза.
- Според различни анализатори държавните инвестиции ще спасят It сектора в България. Дали е така?
- Засега се наблюдава тенденция на по-внимателно инвестиране, но от друга страна, на информационните технологии се гледа като на приоритет, тъй като държавата трябва да продължи да инвестира в тях. Причината за това е проста - имаме да осъвместяваме своите системи по европейските стандарти, за което трябва да се покрият много изисквания. Затова и инвестициите от страна на държавата няма да спрат.
- В момента в глобалния It сектор текат големи съкращения. Планира ли HP да променя броя на работниците си в България?
- Освен че крие рискове, кризата дава и възможности. От една страна, тя идва естествено - това е начин нещата да се подредят и да се изчистят недостатъците, след което цялата икономика да започне да работи по-ефективно. Затова и кризата винаги дава потенциал за развитие. HP е израснала в криза - а именно Великата депресия. За нас кризата е по-скоро опция да подредим компанията си отвътре и да станем по-дисциплинирани - тоест, да оптимизираме разходите си. Затова и България, и по-специално нашият Global Delivery Center, се намира в по-изгодна позиция, отколкото в другите държави. Тук има наличен потенциал и капитал в
държавата, структурата на разходите ни за издържане на такъв офис е доста добре балансирана.
- Означава ли това, че планирате дори да увеличите персонала в Global Delivery Center?
- Да, това е нашето намерение. Не сме финализирали това действие, но това е възможност, от която България може да се възползва максимално. Все още не е ясно с колко ще се увеличи персоналът, но в момента текат разговори за това.
- HP има доста диверсифициран бизнес, който обхваща и няколко продуктови категории. Коя от тях се развива най-добре - принтери, лаптопи или друга?
- Именно диверсифицираната продуктова гама е сред най-силните ни страни. Затова и в момента няма област, в която да кажем, че сме изключително добре за сметка на друг. За щастие успяваме да задържим лидерски позиции в почти всички сегменти, в които оперираме, тоест да имаме по-предвидимо поведение и към пазара, и обратно.
- През миналата година HP стъпи официално на потребителския пазар на компютри. Планирате ли увеличаване на портфолиото си?
- Тази продуктова линия беше много добре възприета от българския пазар и смятаме да я разширим още. В момента извършваме проучвания, с които да разберем какво точно се търси на българския пазар, за да се ориентираме спрямо клиентите. В зависимост от това смятаме да предлагаме нови продукти
в Pavillion серията си. Що се касае до бизнеса, там също имаме фокус да представим решения за сегашната ситуация. В момента наблюдаваме тенденция за засилване на търсенето на софтуер, който да дава възможност на бизнеса да управлява по-ефективно ресурсите си, да организира наличните IT ресурси. Това е нещо, върху което ние ще се фокусираме. През последните години HP изкупи доста сериозни компании в тази област и ориентираме продуктите към очакванията на пазара. Ние се опитаме да помогнем на бизнеса точно с такъв тип решения - системи, които дават възможност да се следят бизнес процесите. Това помага на мениджърите да вземат правилни решения.

Няма коментари: