четвъртък, 5 март 2009 г.

Жените в Европа са подценени

Дума - 5 стр.
Жените в Европа са подценени

Аида ПАНИКЯН

Те са с по-високо образование от мъжете, но със 17,4% по-ниски заплати
Продължава тенденцията за по-честа работа на непълно работно време при жените (31,2% при жените и 7,7% при мъжете), а жените преобладават в секторите с по-ниски заплати (над 40% от тях работят в здравеопазването, образованието и публичната администрация, което е два пъти повече от мъжете). Това показва годишният доклад на Еврокомисията за равенството на половете. Жените обаче са 59% от всички новозавършили висше образование.
На 3 март ЕК започна кампания срещу разликите в заплащането на жените и мъжете. В икономиката на ЕС жените печелят средно със 17,4% по-малко от мъжете. Концепцията "равно заплащане за равностоен труд" е в основата на кампанията, лансирана в контекста на Международния ден на жената - 8 март. Причините за разликите в заплащането са многобройни, затова има необходимост от множество решения. Мерки трябва да се предприемат на всички равнища - работодатели, синдикати, всеки отделен гражданин, заяви еврокомисарят по социалните дейности и равните възможности Владимир Шпидла. Все още се смята, че женският труд е с по-ниска стойност от този на мъжете. Около 21% от жените на 65 и над 65 г. са изложени на риск от бедност, докато при мъжете на същата възраст този процент е 16. Жените все още са слабо представени на най-високо равнище в едрия бизнес, мъжете са почти 90% от членовете на УС на водещите компании, се посочва в доклада. В Европарламента процентът на жените е леко по-висок от този в националните парламенти - 31%. Мъжете са повече сред министрите в националните правителства (25:75).
На 3 март Еврокомисията инициира подписването на Кодекс за най-добри практики за работа на жени в информационните технологии. Документът предвижда мерки за използване на потенциала на млади жени при добри условия и заплащане в компютърни фирми. Към 2010 г. ЕС ще почувства недостиг от над 300 000 програмисти и компютърни специалисти, прогнозират експертите. У нас повече от половината от безработните са жени (54,4%), съобщи социалният зам.-министър д-р Ясен Янев. Само 4,3% от безработните са напуснали работа по лични и семейни причини, но сред тях делът на жените е 68%.

Няма коментари: