петък, 8 май 2009 г.

СЕМ има приходи от 1,309 млн. лева, не спазва Етичен кодекс

Класа - 11 стр.
СЕМ има приходи от 1,309 млн. лева, не спазва Етичен кодекс1 309 млн. лева са приходите на СЕМ от 1 януари 2008 г. до 30.09.2008 г. Това сочи доклад на Сметната палата от извършен одит на финансовото управление на бюджета на регулатора. Разходите за същия период са 1, 816 млн. лева, в това число за възнаграждения на персонал и осигурителни вноски върху тях - 942 000 лева, разходи за текуща издръжка - 702 000 лева, членски внос в международни организации 4 000 лева и капиталови разходи - 219 000 лева. Бюджетната субсидия е в размер на 1,226 млн. лева. По бюджета на СЕМ са отчетени приходи от такси в размер на 1,204 млн. лева при планирани 604 000 лева. Преизпълнението се дължи на факта, че през периода са предвидени годишни регистрационни и лицензионни такси от операторите, дължими за 2006 и 2007 г. Приходите от тях са 1,127 млн. лева, в това число и такси, дължими за 2006 г. - 216 000 лева, за 2007 г. - 403 000 лева, и за 2008 г. - 508 000 лева. Неизплатените годишни регистрационни такси за миналата година са 728 000 лева. Според одита в СЕМ не са разработени вътрешни правила, които да регламентират реда и процедурата за взаимодействие между дирекция "финансова" и "Лицензиране". В СЕМ не се прилага Етичен кодекс или Кодекс за поведението на служителите, няма правила за подбор и назначаване на служителите, както и планове за обучение на работещите в регулаторния орган, е констатирано още в одитния доклад.

Няма коментари: