вторник, 9 юни 2009 г.

Тиражите на печатните медии нарастват

Пари - 20 стр.
Тиражите на печатните медии нарастватДокладът на Световната прес асоциация извежда оптимистични тенденции за индустрията
Пресата е жива! Въпреки финансовата криза, обхванала международните пазари, тиражите на вестниците отбелязват ръст от 1.3% през 2008 г. Това показват данните на Световната прес асоциация. Думите на нейния председател Гавин О’Райли идват тъкмо навреме, за да опровергаят мрачните доклади за приближаващата смърт на вестниците. Неоспорим факт е, че аудиторията на печатните издания по цял свят се увеличава, допълва О’Райли, който е и главен изпълнителен директор на Independent News and Media.
Тенденциите
Увеличаването на тиражите на вестниците е тенденция, която се забелязва основно на развиващите се пазари. Нещата съвсем не стоят по същия начин в развитите държави, където тиражите на пресата се движат в низходяща посока. До известна степен това се дължи на факта, че печатните медии в тези страни залагат много повече на обвързването с интернет, за да подобрят информираността на потребителите си. По думите на О’Райли предричането на края на пресата е най-странният случай на „самоосакатяване” на индустрията, който той помни.
Тиражите
Нарастването на тиражите на вестниците в световен мащаб е от порядъка на 1.3% за 2008 г. Ако разглеждаме периода, обхващащ последните 5 години, увеличението е с 8.8%. Ако към платените издания се прибавят и безплатните вестници, скокът ще стане още по-забележим. Увеличението за 2008 г. е 1.62%, а за последните 5 години -13%. Данните на Световната прес асоциация показват, че Европа е мястото, където безплатната преса жъне най-големи успехи - 23% от всички разпространявани вестници на територията на континента за 2008 г. са били безплатни.
По света
Повишаването на тиражите е най-осезаемо за Азия, Южна Америка и Африка. В държавите от Европа, Северна Америка и региона на Австралия и Океания се забелязва спад на разпространението. Това не бива да е сериозен повод за притеснение според О’Райли, защото пресата достига до повече от 70% от населението на Стария континент. В Япония покрива около 91% от хората, а в Северна Америка - 62%. Въпреки че приходите от реклама за вестниците намаляват с 5%, печатните медии все още държат около 37% от общите рекламни постъпления. От друга страна, това явление не е характерно само за развиващите се пазари, каквито са Китай и Индия - 38% от страните съобщават за по-високи тиражи през 2008 г.
интернет
Една от най-големите промени през последните няколко години е глобалното влияние на интернет над медийния пазар. Не бива да забравяме, че то е различно в отделните държави, коментира О’Райли. Великобритания и САЩ са най-сериозно повлияни от интернет експанзията. Обединеното кралство генерира около 38% от приходите от интернет реклама за Европа.

Няма коментари: