вторник, 13 май 2008 г.

Нужни са подготвени кадри и ресорни репортери

Монитор - 3 стр.
Нужни са подготвени кадри и ресорни репортери
Цветелина ЛЮБОМИРОВА

Слабата подготовка на пиар кадри е в основата на проблема с изграждането на положителен имидж на държавните институции. Такова беше общото мнение, изразено от действащи пиар практици в рамките на Втория национален пиар фестивал. "Това е професионално поприще за подготвени хора. Те трябва да имат теоретични знания и практически умения по различни дисциплини като социология, комуникационна теория. Трябва да могат да правят анализи на хората и обстановката, да знаят как да работят с различни целеви групи." Това са само част от изискванията за добра подготовка според Нели Бенова. Необходимост от допълнителна работа с ресорни репортери изтъкнаха представители на държавните институции, които бяха гости и лектори на дискусията. Росица Ефтимова от Комисията за финансов надзор подчерта, че макар че понякога отнема много време, подробните разяснения на журналистите дават добър резултат. "Изключително важно е, когато става въпрос за финанси, цялата информация да бъде представяна коректно и максимално ясно за широката аудитория, за да не се получават грешки." Така коментира тя отношението на институцията, в която тя работи като пиар специалист, и медиите. В искането за повече и по-добър диалог със средствата за масова комуникация напълно я подкрепи Димитър Цанчев от Външното министерство. Той подчерта, че те се опитват да работят предимно с ресорни репортери, които следят задълбочено политическите процеси извън България. Имиджмейкърите и представителите на държавните служби са на едно мнение за необходимостта от създаване на отделни пера в бюджетите за работа с медии. Така те ще бъдат сигурни, че това което правят институциите, се отразява коректно и ясно.
вторник, 13 май 2008 06:12:33

Няма коментари: